Winny Ang

Winny Ang

Winny Ang studeerde in 2000 af als arts aan de KU Leuven, waarna ze specialiseerde als kinder- en jeugdpsychiater (2006). Ze heeft tevens een MSc in Cultural Psychiatry van de McGill University in Montreal. Sinds 2013 werkt ze in het intern GGZ-team van Heder, waarbij ze betrokken is bij diagnostiek, begeleiding en coördinatie van netwerkoverlegmomenten. Ze is tevens werkzaam in de groepspraktijk voor kind en context ‘t_Verhaal. Ook is ze praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen. Winny Ang geeft vaak vormingen rond het thema ‘werken met diversiteit’ in verschillende sectoren. Ze vindt ruimte voor participatie van cliënten en hun context, één van de belangrijkste pijlers in het werk, en is gepassioneerd door het bewandelen van creatieve paden in en buiten de klinische praktijk ingebed in onze maatschappij.