Jeroen Tans

Jeroen Tans

Jeroen Tans was leerkracht in het speciaal onderwijs, werkte vijfentwintig jaar in freinetgroepen en was twaalf jaar directeur van een freinetschool. Hij was docent vernieuwingsonderwijs op de pabo, was begeleider in de Vlaamse driejarige verdiepende freinetscholing en begeleidde freinetteams. Hij heeft onder meer meegewerkt aan het onderzoek Cultuur in de Spiegel van de Rijksuniversiteit Groningen.