Helena Hartholt

Helena Hartholt

Helena Hartholt startte haar loopbaan met de belangenbehartiging voor mensen met een beperking, zowel individueel als collectief. Ze werkte als adviseur medezeggenschapsraden en later als ontwikkelaar bij Stichting Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap. Thans werkt ze vanuit haar eigen bedrijf, Buro Troje, voor gemeenten, scholen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties.