Chris Swerts

Chris Swerts

Chris Swerts heeft een achtergrond in het Sociaal Pedagogisch Werk en in de Pedagogische Wetenschappen. Hij is docent aan HOGENT en senior onderzoeker bij het EQUALITY//OnderzoeksCollectief (HOGENT).

In december 2022 promoveerde hij op het onderwerp ‘Towards a better understanding of the quality of life of adolescents in youth care. The development of the Quality of Life in Youth Services Scale (QOLYSS)’ bij prof. dr. Wouter Vander Plasschen (UGent) en dr. Jessica De Maeyer (HOGent).