Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 2 nr. 4

18,00


SKU

SENIOR2-4

Jaargang

jrg. 2 nr. 4

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Het is stil aan het front
Luc Van de Ven

Editoriaal

Interview met Luc Van Gorp
Inzetten op kracht in plaats van klacht en aandacht voor persoonlijke zingeving
Luc Van de Ven & Lies Van Assche

Sinds 2015 is Luc Van Gorp voorzitter van de CM. In die functie mengt hij zich vaak in het openbare debat over volksgezondheid. Tijdens de coronaperiode uitte hij ook meer dan eens zijn mening over de ouderenzorg. Redenen genoeg om hem op te zoeken voor een interview.

Frailty in tijden van COVID-19
Jolan Dupont, Lenore Dedeyne, Evelien Gielen & Jos Tournoy

In december 2019 werden in China de eerste infecties met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld (Li et al., 2020). Op enkele maanden tijd verspreidde dit virus zich over de hele wereld om de pandemie te vormen waar we nu nog steeds mee worstelen. COVID-19 trof vele kwetsbare ouderen met tot op heden (maart 2021) meer dan 5500 overlijdens in de woonzorgcentra (WZC) en meer dan 17.500 overlijdens van 75-plussers in België (Sciensano). De oplopende ziekenhuisopnames zorgden ervoor dat de capaciteit van onze ziekenhuizen onder spanning kwam te staan, wat leidde tot soms moeilijke ethische beslissingen omtrent het gebruik van intensievezorgencapaciteit. Voor de geriatrische populatie dreigden moeilijke beslissingen: wie verwijzen we nog naar het ziekenhuis of intensieve zorgen en wie niet? Wie krijgt voorrang bij een tekort aan beademingstoestellen?

Fa kruis, de kritische noot
Geert Messiaen
Tinus Renders

Een sterkere stem voor bewoners van woonzorgcentra
Justine Rooze

De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk dat de stem van bewoners in woonzorgcentra heel snel naar de achtergrond kan verdwijnen. Zeker tijdens de eerste coronagolf werden beslissingen over de zorg en het leven in het woonzorgcentrum boven de hoofden van de bewoners genomen. Stemmen die ook voor de coronacrisis al pleiten voor een meer participatieve woonzorgcultuur, kunnen vandaag door geen enkel woonzorgcentrum meer genegeerd worden. De Vlaamse Ouderenraad breekt dan ook een lans voor dialoog, inspraak en een sterkere stem voor bewoners van woonzorgcentra.

Zuiderlicht
Helga Broos

Boekbespreking

De federale mantelzorgwet onder de loep
Els Van Langenhoven

Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners. Ze maken tijd vrij om voor een familielid, vriend of kennis te zorgen die zorgbehoevend is. In België doen naar schatting 800.000 mensen op een of andere manier aan informele zorg. Sinds 1 september 2020 beschikken mantelzorgers over een specifiek statuut en een nieuw thematisch verlof.

Tellen en vertellen
Tom Braes

Boekbespreking

Het gebruik van poëzie in de behandeling van ouderen
Lies Van Assche

De stand der wetenschap