Gijs H. van Gemert

Kwaliteit van bestaan voor bewoners én begeleiders

32,50


ISBN

978 94 6371 400 6

Aantal pagina's

235

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen vragen om andere dan gewone zorgverlening. Vaak zitten bewoners – net als hun begeleiders – klem in een ‘verlengde crisissituatie’. De nadruk ligt op disciplinering en beheersing van het gedrag van de bewoner. Maar de oplossing van deze problematiek is niet dat de een de ander zijn wil oplegt.

Ernstige gedragsproblemen hebben veel te maken met onderlinge onverstaanbaarheid. Verbetering van de kwaliteit van het bestaan vereist daarom een goede dialoog binnen een gelijkwaardige relatie tussen bewoner en begeleider. De begeleider nodigt de bewoner uit om samen op weg te gaan, stap voor stap, in de richting van zijn persoonlijk perspectief.

In dit boek wordt duidelijk hoe de leef- en werkomgeving de kwaliteit van het bestaan bevordert in plaats van belemmert. De dagelijkse ritmiek mobiliseert de kracht van de dagelijkse dingen. Soepele planning en tijdige evaluatie maken de complexiteit van de omgeving hanteerbaar. Kennisoverdracht en leren-door-doen maken praktijkervaring overdraagbaar.

Dit boek is primair bedoeld voor praktijkprofessionals: diegenen die in rechtstreeks contact met de bewoner bouwen aan een beter bestaan. Naast de dagelijks begeleiders zijn dat bijvoorbeeld ook behandelaren, docenten en werkleiders.

Het boek berust op verhalen uit de dagelijkse praktijk. Deze verhalen zijn meer dan een illustratie van een of andere theorie; ze geven richting aan de analyse en andere theoretische beschouwingen. De aanbevelingen in het boek blijven daardoor dicht bij de wenselijke praktijk.

Gijs H. van Gemert was bijzonder hoogleraar ‘Zorg voor ernstig geestelijk gehandicapten’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was tevens manager van een expertisecentrum in een grote zorginstelling. Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) benoemde hem als een van de ‛Hollandse Meesters’. Hij heeft diverse consultatietrajecten gedaan, meestal met een accent op de kwaliteit van het omringende systeem van de bewoner. Zijn centrale stelling: ‘Zonder een goede relatie met de bewoner – en zonder een goede context – kun je een goed bestaan wel vergeten.’

ISBN: 9789463714006

 

*** Recensie Klik 1 2023, Anne-Marie Klaasen

De geschetste situatie en uitleg zijn herkenbaar, het soms hopeloze gevoel ook dat het zo lastig is om te veranderen. In principe wordt van de zorgprofessional de meeste aanpassing gevraagd. Zij moeten ervoor zorgen dat de cirkel van vastlopen en instandhouding geen kans krijgt. Van Gemert biedt hiervoor met zijn nieuwe boek een waardevolle handreiking, om te werken aan de kwaliteit van de relatie, vanuit een basishouding van onvoorwaardelijke trouw.

*** Recensie Blog VGN, Chris Kuiper, 13 juli 2023

Gijs van Gemert is niet zomaar iemand. Het Centrum voor Consultatie en Expertise benoemde hem tot één van de Hollandse Meesters. Zou een volgend boek waarvan het woord ‘kwaliteit’ in de titel staat dan ook meesterlijk zijn? Ik houd u niet in spanning het antwoord is ja. (…) Lezen in dit zeer zorgvuldig geschreven boek, waarin de woorden zeer bewust gekozen zijn, voelde als thuiskomen. Het is toegankelijk en de boodschap voelt zeer vertrouwd. Hoewel het boek bestemd is voor zorgprofessionals die dagelijks met bewoners zoeken naar manieren om de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren, is het zeker ook een aanrader voor behandelaars, managers, bestuurders en onderzoekers. Als auteur gaat hij met ons de dialoog aan, zoals je met een begeleider de dialoog zou kunnen aangaan. Zijn verhalen benutten misverstanden, hij hekelt projectmanagementtaal, zorgtaal, oefenen van deelvaardigheden, signaleringsplannen, zelfgenoegzaamheid, straktuur, plaatselijke mythologie en beheersing.

–> Lees de volledige recensie

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview