https://assoass.global

Elke Devroe

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Elke Devroe

Dr. Elke Devroe studeerde cum laude af in de criminologie aan de KU Leuven (1988). Haar joint-PHD (universiteit Gent – VU Amsterdam) ‘A swelling culture of control’ over de aanpak van overlast in België, Nederland en Engeland werd gepubliceerd in 2012. Ze was associate professor (2012-2018) aan de universiteit Leiden (Institute of Security and Global Affairs), Den Haag en doceerde o.m. het vak ‘Governance of crime and social disorder’ over grootstedelijk veiligheidsbeleid en publieke politie. Tot januari 2020 was ze ook directeur van het Vlaams Vredesinstituut (VVI).

Haar onderzoek situeert zich op het snijvlak van criminologie, stadsontwikkeling, bestuurskunde en politicologie. Recent internationaal onderzoek leidde o.m. tot het boekwerk ‘Policing European metropolises. The politics of security in city regions’  met een analyse van de bredere veiligheidsagenda in 22 Europese grootsteden. Recentelijk publiceerde ze diverse artikelen internationaal over radicalisering en het beleidsmatige antwoord daarop.

Ze is hoofdredacteur van het Belgisch-Nederlands tijdschrift ‘Cahiers Politiestudies’ (bij deze uitgeverij). Door haar jarenlange expertise als hoofddocent, hoofd van de Afdeling Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en wetenschappelijk vorser binnen de Algemene Politiesteundienst beschikt ze over een ruime kennis van het politiële en justitiële landschap. De 197 publicaties op haar naam illustreren haar expertise in de vakgebieden politie, radicalisering, criminaliteit en overlast in steden en justitie (openbaar ministerie).

Publicaties


find out indian tubekitty