Lieven Nollet

Lieven Nollet

Lieven Nollet is kunstfotograaf en de eerste fotograaf ooit die tien gevangenissen in België van binnenuit mocht fotograferen. Met zijn fotografie doet Lieven Nollet al geruime tijd artistiek onderzoek naar de relatie tussen de realiteit en de subjectieve ervaring ervan. Voor hem refereert de foto enerzijds naar een noodzakelijk, door de camera gecapteerd onderwerp en anderzijds bevat het fotobeeld tal van verscholen betekenislagen. Daaruit ontstonden o.a. projecten ‘Geen schuld, wel straf’ (Museum Dr.Guislain 2010), ‘Inside, gevangenissen in België’ (Caermersklooster 2005) en ‘Ateliers d’artistes’ (MUHKA 2001). Tevens is hij voorzitter van De Huizen, een vzw die streeft naar een kleinschalige en herstelgerichte detentie die reïntegratie bevordert en de kans op recidive verkleint. Hiertoe werkt de organisatie samen met een organisaties zoals onder meer de Liga voor Mensenrechten en Without walls.