Astrid Greven

Astrid Greven

Astrid Greven werkte tien jaar in de jeugdzorg in Aotearoa, Nieuw-Zeeland. Daar stond ze als sociaal werker aan de wieg van de Family Group Conferences (Eigen Kracht Conferenties) en van andere herstelpraktijken, inclusief onderwijs en community werk. Ze verrichtte daarna in Nederland veel onderzoek naar de kwaliteit van leven van (jonge) mensen met een beperking en heeft zich als freelance trainer, spreker, schrijver en procesbegeleider verbonden aan allerlei ‘inclusieve’ netwerken en organisaties in het sociale en onderwijsdomein.