Sara Rowaert

Sara Rowaert

Sara Rowaert behaalde het diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Ze beëindigde deze studie met een masterproef over volwassenen met een autismespectrumstoornis en verslavingsproblematiek. Ze heeft aan de Vakgroep Orthopedagogiek onderzoek gedaan naar de ervaringen van familieleden van personen die geïnterneerd zijn (geweest) en hoe zij ondersteund kunnen worden en behaalde vervolgens rond dit thema haar doctoraat. Momenteel is ze als post-onderzoeker betrokken in twee verschillende projecten, waarbij ze onder andere op zoek gaat naar de ervaringen van familieleden van personen die geïnterneerd zijn met betrekking tot de zorgtrajecten van hun naaste. Tevens is ze betrokken bij de begeleiding van masterproeven en stages.