Catherine Van de Heyning

Catherine Van de Heyning

Catherine Van de Heyning is substituut-procureur des Konings, doceert European Fundamental Rights Law aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen en is er lid van de onderzoeksgroep Overheid en Recht. Zij is eveneens lid van het adviescomité van onafhankelijke experten van de Mensenrechtenraad van de VN.