Herman Siebens

Verantwoord professioneel handelen. Een inleiding

24,70


ISBN

978 94 6371 124 1

Aantal pagina's

173

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Denken omtrent verantwoord handelen in het beroeps- en bedrijfsleven (maar ook als burger) mag in zijn huidige vorm nog maar recent ‘in’ zijn, het is van alle tijden. En het is kennelijk ook van iedereen: iedereen meent zich over alles een mening te kunnen vormen en meent ook dat zijn mening gefundeerd is. We riskeren zo te vervallen in ethisch relativisme: alles kan, want uiteindelijk lijken alle meningen even juist/onjuist. Facts-free opinions, alternative facts en fake news worden dan plots aanvaardbare meningen.

Dit boek biedt bedrijfsleiders en werknemers, maar ook leerkrachten en studenten de nodige inzichten, een kader en een stappenplan om ethische problemen in het dagelijkse burger-, en beroeps- en bedrijfsleven efficiënt en doordacht aan te pakken: analytisch, methodisch, duidelijk beargumenteerd. Dit als aanzet tot een meer bewuste en doorleefde ethische houding, integriteit en ‘spiritualiteit’ en tot een structurele verankering van verantwoord handelen in het beleid van de organisatie.

Dit boek richt zich tot alle lezers die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van het verantwoord handelen (onder meer verantwoord ondernemen) en zoeken naar een niet te omvangrijke, prettig te lezen maar toch gedegen inleiding in het thema.

Herman Siebens, doctor in de onderwijskunde, heeft ettelijke publicaties over beroeps- en bedrijfsethiek en schoolmanagement op zijn naam. In de voorbije decennia was hij gastspreker aan heel wat hogescholen en universiteiten, en op heel wat Europese wetenschappelijke conferenties. Daarnaast deed hij als directeur en algemeen-directeur in het onderwijs, en als voorzitter en bestuurslid in verscheidene socialprofitorganisaties en netwerken uitgebreide ervaring op met het leiden en besturen van organisaties.

ISBN: 9789463711241

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview