Frank Vanbiervliet & Annick Visschers

43-Taxatie- en geschillenprocedure

56,80


E-Book
ISBN

978 94 6371 494 5

Aantal pagina's

283

Editie

2de, herziene uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB), nr. 43

Beschrijving

Het handboek ‘Taxatie- en geschillenprocedure’ beoogt voor iedere fiscale en boekhoudkundige professional een praktische en heldere leidraad te zijn. De talrijke verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, alsook de uitgebreide trefwoordenlijst en voorbeeldformulieren, dragen daartoe bij.

De lezer wordt op een gestructureerde manier geleid door de verschillende stappen van de taxatie- en geschillenprocedure die als eindbestemming heeft: een correcte belastingheffing. Allereerst gaat het boek in op de aangifte, die binnen welbepaalde onderzoekstermijnen door de administratie kan worden onderzocht, gebruik makende van de haar toegekende bevoegdheden. Daarna wordt nagegaan wie de bewijslast draagt en hoe de administratie verder met de belastingplichtige moet communiceren wanneer zij het niet eens is met zijn aangifte of wanneer de belastingplichtige gewoonweg niet thuis geeft. Tot slot wordt de aanslagprocedure uitgebreid behandeld. Dit samen met de verweermogelijkheden waarover de belastingplichtige beschikt wanneer hij de rekening betwist die hij gepresenteerd kreeg door de administratie.

Het handboek behandelt de taxatie- en geschillenprocedure van zowel de inkomstenbelastingen als de btw.

Frank Vanbiervliet is werkzaam bij het Deloitte Legal – Tax Dispute Resolution team. Hij is tevens docent fiscale procedure bij diverse onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.
Annick Visschers is eveneens werkzaam bij het Deloitte Legal – Tax Dispute Resolution team, waarvan zij aan het hoofd staat.

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB) – ISBN: 9789463714945

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Preview