Herman Siebens

Herman Siebens

Herman Siebens, doctor in de onderwijskunde, heeft meerdere publicaties over beroeps- en bedrijfsethiek en schoolmanagement op zijn naam. In de voorbije decennia was hij gastspreker aan heel wat hogescholen en universiteiten, en op heel wat Europese wetenschappelijke conferenties. Daarnaast deed hij als directeur en algemeen-directeur in het onderwijs, en als voorzitter en bestuurslid in verscheidene social-profitorganisaties en netwerken uitgebreide ervaring op met het leiden en besturen van organisaties.