Els Tanghe & Melissa Brouwers

Vakdidactiek Gezondheidszorg. Onderwijsaanpak in opleidingen voor de gezondheidszorg

34,50


ISBN

978 94 6371 512 6

Aantal pagina's

ca. 280 blz.

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit met kleurenpagina's

Beschrijving

Verschijnt 15 augustus; reserveer nu al uw exemplaar


Kwaliteitsvolle zorgverlening is een basisrecht voor elke zorgvrager. Opleidingen die zich richten op het opleiden van zorgprofessionals (kortweg: zorgonderwijs) dragen hier indirect aan bij.

Als opleider zorgonderwijs vormgeven is prachtig. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen op het vlak van de inhoud, de onderwijsaanpak en de specifieke maatschappelijke context. Dit boek focust daarom zowel op de concrete vakdidactische aanpak van het zorgonderwijs als op het bredere maatschappelijke en onderwijskundige kader. Zowel de onderwijsaanpak van theorie- en praktijkvakken als de stagebegeleiding en hun onderlinge interactie komen aan bod.

In deze uitgave wisselen theoretische kaders en toepassingen elkaar voortdurend af. De talrijke (online beschikbare) voorbeelden maken de inhoud zeer concreet. De brede expertise van de auteurs in zowel de gezondheidssector als het onderwijs zorgt voor een rijke invulling.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die al lesgeeft en de eigen aanpak wil optimaliseren, voor toekomstige opleiders die kwaliteitsvol willen lesgeven, voor opleidingsverantwoordelijken, coaches van startende opleiders, … die inspiratie zoeken!

Els Tanghe is lerarenopleider aan de educatieve masteropleiding van de Antwerp School of Education – UAntwerpen, waar ze onder andere vakdidactiek gezondheidswetenschappen geeft. Ze is als gastdocent vakdidactiek gezondheid & welzijn/zorg actief in verkorte educatieve bachelor- en educatieve graduaatsopleidingen. Ze geeft nascholingen voor het Centrum Nascholing Onderwijs van de UAntwerpen. Haar expertise bouwt voort op heel wat jaren ervaring in de gezondheidszorg, het zorgonderwijs én de lerarenopleiding.

Melissa Brouwers is hogeschooldocent aan de (bachelor)opleiding HBO-Verpleegkunde van Avans Hogeschool in Breda. Ook werkt ze voor het Leer- en innovatiecentrum van Avans Hogeschool en is ze projectleider van de ‘Ambitie 2025’ voor de opleiding HBO-Verpleegkunde, waarbij ze de opleiding, collega-docenten en studenten voorbereidt op/ondersteunt bij de transitie naar modulair onderwijs. In haar werkzaamheden neemt ze ook meerdere jaren werkervaring in de gezondheidszorg mee.

ISBN: 9789463715126

Inhoudsopgave

Inleiding
Leeswijzer

DEEL 1
Gezondheidszorg & onderwijs: schets van de actuele context

Hoofdstuk 1
Uitdagingen in de gezondheidszorg

1.1 Kwantitatieve instroom zorgprofessionals
1.2 Kwalitatieve instroom zorgprofessionals
1.3 De uitdagende taak van het onderwijs
1.4 Onderwijs & de gezondheidszorg: samen opleiden
1.5 Uitstroom zorgprofessionals

Hoofdstuk 2
Uitdagingen bij het opleiden van toekomstige zorgprofessionals

2.1 Competenties
2.2 Klinisch redeneren
2.3 Health literacy
2.4 Interprofessioneel samenwerken
2.5 Attitudes

Hoofdstuk 3
Naar een gezamenlijke en toekomstgerichte aanpak door het onderwijs én de gezondheidszorgsector

3.1 Nauwe samenwerking
3.2 Kwaliteitsvolle opleiding en opleiders
3.3 Vakinhoudelijke én (vak)didactische competenties
3.4 Modelfunctie
3.5 Peer leren en teamleren

DEEL 2
Naar een kader voor kwaliteitsvol  zorgonderwijs

Hoofdstuk 4
Visie op vakdidactisch zorgonderwijs

4.1 Naar een vakdidactisch perspectief
4.2 Vakdidactische onderwijsaanpak
4.3 Pedagogisch-didactische inzichten
4.4 Opleider in hart, nieren, en … hoofd
4.5 Opleider met een vakdidactische bril

Hoofdstuk 5
Instroom in zorgonderwijs

5.1 Motivatie
5.2 Perceptie over de gezondheidszorgsector
5.3 Beginsituatie competenties
5.4 Zelfstandig en zelfregulerend (leren) werken

Hoofdstuk 6
Visie op zorgonderwijs

6.1 Visie op vele niveaus
6.2 Belang van een actuele visie
6.3 Visie als basis voor leerlijnen

Hoofdstuk 7
Doelgericht zorgonderwijs

7.1 Doelen
7.2 Evaluatie
  7.2.1 Een basiskader
  7.2.2 Evaluatie integreren in de onderwijsaanpak
  7.2.3 Opleiders evalueren de eigen onderwijsaanpak
  7.2.4 Enkele specifieke evaluatievormen
7.3 Onderwijsaanpak

Hoofdstuk 8
Een kwaliteitsvolle vakdidactische leeromgeving

8.1 Perspectieven op de leeromgeving
  8.1.1 Authentieke leeromgeving
  8.1.2 Veilige leeromgeving
  8.1.3 Hybride leeromgeving
8.2 Concretisering van de krachtige leeromgeving
  8.2.1 Praktijklokalen/vaklokalen
  8.2.2 Didactisch materiaal
  8.2.3 Stageplaatsen
  8.2.4 Online leeromgeving
  8.2.5 Extra-curriculaire/extra-murosactiviteiten

Hoofdstuk 9
Kwaliteitsvolle vakdidactische onderwijsaanpak

9.1 Inhoudelijke leerlijnen ontwikkelen
9.2 Doel(groep)gericht een passende onderwijsaanpak bepalen
9.3 Vakdidactische onderwijsaanpak bepalen
9.4 Naar een ‘hybride’ onderwijsaanpak
9.5 Tot slot: onderwijs (her)ontwerpen

DEEL 3
Vakdidactische onderwijsaanpak

Hoofstuk 10
Doceren

10.1 Inleiding
10.2 Meerwaarde
10.3 Didactische onderwijsaanpak
10.4 Evaluatie
10.5 Aandachtspunten
10.6 Voorbeelden

Hoofdstuk 11
Onderwijsleergesprek

11.1 Inleiding
11.2 Meerwaarde
11.3 Didactische onderwijsaanpak
11.4 Evaluatie
11.5 Aandachtspunten

Hoofdstuk 12
Oefeningen/opdrachten

12.1 Inleiding
12.2 Meerwaarde
12.3 Didactische onderwijsaanpak
12.4 Evaluatie
12.5 Aandachtspunten
12.6 Voorbeelden

Hoofdstuk 13
Casussen

13.1 Inleiding
13.2 Meerwaarde
13.3 Didactische onderwijsaanpak
13.4 Evaluatie
13.5 Aandachtspunten
13.6 Voorbeelden

Hoofdstuk 14
Educatieve spelen

14.1 Inleiding
14.2 Meerwaarde
14.3 Didactische onderwijsaanpak
14.4 Evaluatie
14.5 Zelf ontwerpen van een didactische spelvorm
14.6 Voorbeelden
14.7 Bronnen

Hoofdstuk 15
Gespreksvormen

15.1 Inleiding
15.2 Meerwaarde
15.3 Didactische onderwijsaanpak
15.4 Evaluatie
15.5 Aandachtspunten

Hoofdstuk 16
Groepswerk

16.1 Inleiding
16.2 Meerwaarde
16.3 Didactische onderwijsaanpak
16.4 Evaluatie
16.5 Aandachtspunten
16.6 Voorbeelden

Hoofdstuk 17
Demonstratie

17.1 Inleiding
17.2 Meerwaarde
17.3 Didactische onderwijsaanpak
17.4 Evaluatie
17.5 Aandachtspunten

Hoofdstuk 18
Practicum

18.1 Inleiding
18.2 Meerwaarde
18.3 Didactische onderwijsaanpak
18.4 Evaluatie
18.5 Aandachtspunten

Hoofdstuk 19
Rollenspelen

19.1 Inleiding
19.2 Meerwaarde
19.3 Didactische aanpak
19.4 Evaluatie
19.5 Aandachtspunten
19.6 Bronnen

Hoofdstuk 20
Extra-curriculaire/extra-murosactiviteiten en gastsprekers

20.1 Inleiding
20.2 Meerwaarde
20.3 Didactische onderwijsaanpak
20.4 Evaluatie
20.5 Aandachtspunten

Hoofdstuk 21
Simulatieonderwijs

21.1 Inleiding
21.2 Meerwaarde
21.3 Didactische aanpak
21.4 Evaluatie
21.5 Aandachtspunten
21.6 Bronnen

Hoofdstuk 22
Beroepsstage

22.1 Inleiding
22.2 Meerwaarde
22.3 Didactische aanpak
22.4 Evaluatie
22.5 Aandachtspunten
22.6 Voorbeelden
22.7 Bronnen

Een welgemeende dankjewel!
Bibliografie

Inleiding

Nog niet beschikbaar

Preview

Nog niet beschikbaar