Hoofdredacteur: Johan Vereycken

TKP jrg. 54 nr. 2

25,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: , ,

Jaargang

jrg. 54 nr. 2

Aantal pagina's

64

Uitvoering

zwart-wit

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: , ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via info@gompel-svacina.eu.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

REDACTIONEEL
Geestelijk gezondheidsbeleid na 9 juni?
Johan Vereycken

DEONTOLOGIE
Ethische reflectie over lichamelijke aanrakingen in de relatie tussen klinisch psycholoog en cliënt

Axel Liégeois

Aanraken kan een krachtig middel zijn in de ontmoeting en communicatie wanneer het uitwisselen van woorden niet langer adequaat of mogelijk is (Leijssen, 2005). In de relatie tussen psychologen en cliënten kunnen er vormen van fysieke aanraking zijn die dan wel niet als seksueel misbruik te categoriseren zijn, maar waarbij het toch niet zo duidelijk is of die aanrakingen potentieel goed of slecht zijn. Aanrakingen kunnen ondersteunend, maar ook grensoverschrijdend zijn. Wanneer zijn een langdurige handdruk, een hand op de schouder, een omhelzing of knuffel een teken van steun en troost en wanneer schenden ze de integriteit van de persoon?

PREVENTIE
Zelfzorg voor de psycholoog: een aantal uitdagende evenwichten onder de loep!

Marieke Impens

Iedere psycholoog ervaart weleens stress en stelt zich de vraag of hij of zij zelf wel voldoende in balans is om het goede voorbeeld te geven. Maar wat is ‘stress’ en over welke ‘balans’ hebben we het eigenlijk? In deze bijdrage bespreken we een aantal uitdagende evenwichten of balansen met betrekking tot het omgaan met stressoren en de preventie van burn-out. De verschillende evenwichtsoefeningen dagen de lezer uit om (nog) meer gebalanceerd in het leven te staan en niet om te vallen ondanks alle uitdagingen inherent aan het werk van een psycholoog.

CASUÏSTIEK
Begeleiding van jongeren met restrictieve eetstoornissen op de dienst pediatrie van een algemeen ziekenhuis: inzichten en concrete handvatten vanuit theorie en praktijk

Katrijn Brenning, Taaike Debeuf, Lien Goossens & Barbara De Clercq

Eetstoornissen in de (vroege) adolescentie zijn complexe biopsychosociale aandoeningen die ernstige gevolgen hebben voor het fysiek en mentaal functioneren van jongeren (Puckett et al., 2021). De instroom van jonge patiënten met een restrictieve eetstoornis op de diensten pediatrie van algemene ziekenhuizen kent, mede door de lange wachtlijsten bij gespecialiseerde eetklinieken, een sterke toename (Schlapfer et al., 2023). Het vaak acute karakter van het klinisch beeld (zowel fysiek als psychologisch) waarmee jongeren met een eetstoornis zich aanmelden, noopt tot een duidelijke visie en handvatten voor multidisciplinaire begeleiding. Om hieraan tegemoet te komen werd vanuit het kenniscentrum Eetexpert het stappenplan ‘Zorg voor eetstoornissen op diensten pediatrie binnen algemene ziekenhuizen’ ontwikkeld. Het stappenplan focust voornamelijk op 12- tot 15-jarigen, hoewel bepaalde elementen ook van toepassing kunnen zijn op -12-jarigen of +15-jarigen. In deze bijdrage worden de behandelvisie en behandeldoelen bondig beschreven; vervolgens wordt de toepassing in de praktijk aan de hand van een casus geïllustreerd.

WETENSCHAP
Reviewers TKP 2021-2024

FORUMBIJDRAGE
Uitrol van eerstelijnspsychologische zorg in Brussel

Dorien Pepermans & Frank Vanbiervliet

De overeenkomst eerstelijnspsychologische zorg (ELPZ) met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moet de toegankelijkheid tot deze zorg sterk verbeteren: korte wachttijden voor betaalbare zorg die geografisch en sociocultureel ‘dicht bij’ de gebruiker georganiseerd wordt. In dit artikel beschrijven we de Brusselse uitrol van ELPZ.

FORUMBIJDRAGE
Project insomnie (VVKP): minder slaapmedicatie, meer gedragsinterventies bij slaapproblemen

Eva Rens, Ellen Excelmans & Lotte De Schrijver

Slaap is een fundamenteel aspect van gezondheid, welzijn en cognitief functioneren. Bijna iedereen heeft weleens een slechte nacht, maar de gevolgen hiervan zijn gewoonlijk beperkt. Het wordt echter een probleem wanneer men langere tijd een verstoord slaap-waakritme heeft én hier last van ondervindt. Men spreekt dan van chronische slapeloosheid of insomnie. In deze bijdrage staan we stil bij slaapproblemen, illustreren we de rol van de klinisch psycholoog hierbij en reiken we enkele handvatten aan om eerste hulp bij slaapproblemen te bieden.

BOEKBESPREKING
Het scheppingsverhaal van meer cocreatie in de psychiatrie (lees: geestelijke gezondheidszorg)

Kimberly Van Nieuwenhove

BOEKBESPREKING
Is verslaving een hersenziekte?

Paul Van Deun

BOEKBESPREKING
De ene psychopaat is de andere niet
Arno van Dam

BOEKBESPREKING
Een verkeerd lichaamsbeeld verhelderd
Giovanni Timmermans