Hoofdredacteur: Johan Vereycken
Eindredacteur: Jos Delimon

Tijdschrift klinische psychologie – ABO 2024

89,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: , , ,

Omvang

4 nrs./jaar: maart, juni, september, december

Aantal pagina's

64 blz. per nummer

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: , , ,

Beschrijving

TKP – Tijdschrift klinische psychologie

Het Tijdschrift klinische psychologie (TKP) is een driemaandelijkse uitgave van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Het tijdschrift richt zich op professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland.

Het TKP belicht de diverse aspecten van klinische psychologie, als wetenschap en als werkterrein. De artikelen behandelen onderwerpen op het gebied van de psychodiagnostiek, psychologische interventies en psychotherapie, en de geestelijke gezondheidszorg in de ruime zin van het woord. Daarnaast publiceert het TKP wetenschappelijk onderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende artikelen, bijdragen over actuele ontwikkelingen omtrent deontologie en preventie, en worden romans of films besproken vanuit het perspectief van de klinisch psycholoog. Verder plaatst het TKP recensies van nieuwe boeken die belangwekkende onderwerpen binnen het psychologisch vakgebied behandelen. Met enige regelmaat verzorgt de redactie een themanummer over een specifiek onderwerp.

Meer info: https://tkp-psychologie.eu/

ISSN: 1378-8647


Tarieven 2024

  • Particulier abonnement online: € 79,-
  • Particulier abonnement papier: € 89,-
  • Particulier abonnement papier + online: € 124,-
  • Instellingsabonnement papier + IP online: € 267,-*
  • Los nummer: € 25,- + €4,95 verzending

Alle abonnementsprijzen incl. btw en verzending in België en Nederland.

*Een instellingsabonnement geeft online toegang op IP-adres aan alle werkplekken binnen één netwerk. Dit is ideaal voor onder meer instellingen, bibliotheken en hogescholen/universiteiten om direct toegang te krijgen tot het tijdschrift, zonder (persoonlijke) wachtwoorden te moeten invullen. Bij elk IP abonnement ontvangt de instelling ook 1 exemplaar van de nieuwe edities per post. U moet het IP-adres of aaneengesloten reeks (range) van IP-adressen van dit netwerk opgeven bij aanmelding.

Leden VVKP:
– digitaal: € 0,-
– papier: € 0,- *

* jaargang 54 (2024) gratis per post bezorgd op aanvraag van het individuele lid bij de Vereniging VVKP


Abonnement aanvragen

  • Een abonnement aanvragen kan eenvoudig door het online formulier in te vullen.
  • Een los nummer aanvragen kan via info@gompel-svacina.eu.

Voor de digitale toegang krijgt u van ons een wachtwoord toegestuurd waarmee u kan inloggen op https://tkp-psychologie.eu/.

Leden VVKP:
Digitale toegang tot het tijdschrift is automatisch inbegrepen in het lidgeld. Een papieren abonnement (2024) aanvragen kan via de Vereniging VVKP.

Zodra u een abonnement hebt aangevraagd, ontvangt u een factuur. Bestaande abonnees krijgen jaarlijks automatisch een uitnodiging tot betaling toegezonden. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en gelden voor de lopende jaargang (m.i.v. de reeds verschenen nummers van die jaargang). Daarna wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd. Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang.

Digitaal lezen

Abonnees kunnen op https://tkp-psychologie.eu inloggen met hun e-mailadres en wachtwoord.
Het wachtwoord ontvangt u automatisch per e-mail zodra uw abonnement is geregistreerd.

Auteursrichtlijnen

Wil je zelf een bijdrage publiceren in Tijdschrift klinische psychologie?

  • Stuur het artikel* per e-mail naar de hoofdredacteur (johan.vereycken@hotmail.com) en naar het redactiesecretariaat (tkp@vvkp.be).
  • De auteur(s) draagt/dragen het copyright van het artikel over aan het TKP.
  • Stuur een aanbiedingsbrief mee van de corresponderend auteur. Deze brief bevat: een verklaring waarin alle auteurs zich akkoord verklaren met de tekst van het artikel en de beoogde rubriek in het TKP. Indien het een bewerking van een eerder gepubliceerd artikel betreft, dient het originele artikel te worden meegestuurd tezamen met de schriftelijke toestemming van de houder van het copyright.

Alle ingezonden artikelen worden onderworpen aan het oordeel van de redactieraad; wetenschappelijke artikelen worden bovendien beoordeeld door twee onafhankelijke inhoudelijke experts (double-blind peer review).

* De redactie accepteert alleen Nederlandstalige bijdragen die nog niet elders zijn gepubliceerd of door een ander tijdschrift zijn geaccepteerd. Bied een bijdrage niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aan.

Hieronder vindt u enkele richtlijnen voor het schrijven van een bijdrage.

Kernredactie

Axel Liégeois
Karl Andriessen
Catherine Barbez
Ernst Koster
Eva Rens
Giovanni Timmermans
Frank Van Holen
Kasia Uzieblo