Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 5 nr. 2

18,00


Jaargang

jrg. 5 nr. 2

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Voltooid leven en de kwaliteit van ouderenzorg
Luc Van de Ven

Editoriaal

Gebruik van psychofarmaca bij ouderen
Taken en aandachtspunten door en voor verpleegkundigen
Jan Debaene

Het gebruik van psychofarmaca (antidepressiva, benzodiazepines, antipsychotica) in ons land is verontrustend hoog. In dit artikel staan we stil bij de indicaties voor het gebruik van psychofarmaca bij ouderen. We gaan dieper in op de taak van de verpleegkundige in het medicatiemanagement en de specifieke taken en aandachtspunten die verpleegkundigen in acht moeten nemen bij psychofarmacagebruik bij ouderen, met een focus op kennis, educatie en herkenning van de nevenwerkingen. Ten slotte worden de niet-farmacologische alternatieven in de behandeling van psychiatrische problemen bij ouderen beschreven.

Ouderenzorg: hoe gaan huisartsen daarmee om en wat mag u van hen verwachten?
Jan De Lepeleire

Om iets zinnig te kunnen vertellen over ouder worden en huisartsgeneeskunde, wordt in dit artikel eerst het kader geschetst waarin het ouder worden zich afspeelt. Vervolgens worden een aantal belangrijke medische problemen besproken, wordt onderzocht wat preventie te bieden heeft om tot slot beloftevolle evoluties te bespreken. Het besluit schetst wat u van (huis)artsen mag verwachten.

Alcohol bij de geriatrische patiënt
Greet Neuckermans

Uit de praktijk

Fa kruis, de kritische noot
Geert Messiaen

Hoe zien we onszelf als ouder wordend individu?
Een genderanalyse
Christel Geerts & Lotte De Boe

‘Ouder worden’ gaat gepaard met heel wat veranderingen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Deze veranderingen kunnen een grote invloed hebben op het zelfbeeld van (oudere) volwassenen en zo ook op hun welzijn. Vijftigers, mensen met een leeftijd tussen de 50 en 59 jaar, bevinden zich in de overgangsfase richting oudere volwassenheid en worden geconfronteerd met diverse ouderdomsveranderingen. We onderzochten de verschillen en gelijkenissen in zelfbeeld tussen vrouwelijke en mannelijke vijftigers met betrekking tot hun eigen veroudering. Een zelfbeeld impliceert het beeld dat iemand over zichzelf heeft gevormd in de loop van het leven. Het omvat hoe je over jezelf denkt, hoe je je voelt en wat je van jezelf verwacht.

Opa heeft dementie
Over Alois en andere bullebakken
Lies Van Assche

Boekbespreking

Over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking en waarom samenwerking noodzakelijk is
Hadewych Schepens

Oudere mensen met een verstandelijke beperking en dementie zijn cliënt in gespecialiseerde voorzieningen die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn erkend. Ze zijn even goed patiënt in de reguliere ouderenzorg of psychiatrie, op reguliere ziekenhuisafdelingen, bij reguliere medische diensten, …

Dingske
Een hulpmiddel in het gesprek over dementie
Lies Van Assche

Boekbespreking

Wat als…
… ouder worden en dood gaan niet genoemd mogen worden?
Sven Lachaise

Anders gezegd