Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 4 nr. 3

18,00


SKU

SENIOR4-3

Jaargang

jrg. 4 nr. 3

Aantal pagina's

48

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Absolutely no sports
Luc Van de Ven

Editoriaal

Gezond verouderen in beweging
Greet Cardon & Sanne Stegen

Gezond verouderen is een thema dat ons allen aanbelangt. De vraag rijst dan ook hoe we als maatschappij gezond verouderen kunnen ondersteunen. Een bijzondere rol blijkt weggelegd voor lichaamsbeweging. Het huidige artikel focust op het waarom en het hoe van het promoten van lichaamsbeweging om zowel lichamelijk als cognitief gezond ouder te worden. Bovendien licht het enkele inzichten van wetenschappers toe over waar we als maatschappij op moeten inzetten om gezond verouderen naar de toekomst te ondersteunen.

Fa kruis, de kritische noot
Samira Abid & Manu Keirse
Geert Messiaen

Ergotherapie aan huis
De sleutel tot meer betekenisvolle activiteiten en empowerment voor ouderen
Elien Saey-Van Peteghem

Uit de praktijk

Psychomotorische therapie bij ouderen
Jonas Devroey & Philippe Minguet

Uit de praktijk

Too little too late
Palliatieve zorg bij geïnstitutionaliseerde mensen met dementie
Ronald Geelen

Uit de praktijk

Met de jaren
Lies Van Assche

Boekbespreking

Een kijk achter de ziekte van Parkinson
Greet Esselens & Nathalie Fobe

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening waarbij er een verlies is van dopamineproducerende zenuwcellen in de substantia nigra, één van de basale kernen in de centrale hersenen. De exacte oorzaak is nog niet gekend. Er is wel groeiende evidentie voor een complex samenspel van omgevingsfactoren en genetische factoren. Net zoals er niet één duidelijke oorzaak is, is er ook een veelheid aan motorische en niet-motorische symptomen die bij elke patiënt anders zijn. Een multidisciplinaire aanpak op maat van de patiënt is dan ook essentieel. Ondanks een optimale behandeling kennen veel patiënten een toenemende en vaak complexe zorgnood met een grote individuele en maatschappelijke impact. In dit artikel gaan we nader in op de ziekte en geven we enkele praktische handvaten mee.

Minne & Meer
Lies Van Assche

Boekbespreking