Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 3 nr. 4

18,00


SKU

SENIOR3-4

Jaargang

jrg. 3 nr. 4

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Met het gezicht naar het scherm en de rug naar de patiënt
Luc Van de Ven

Editoriaal

Betutteling van ouderen: niet zo onschuldig als het lijkt
Karen Louwet

Wanneer we met ouderen in contact komen, lijkt het alsof we plots anders communiceren dan hoe we dit met anderen doen. We passen onze houding, onze intonatie, ons volume en ook onze woordenschat aan. Daarnaast spreken we regelmatig over ouderen heen, worden ze niet betrokken bij beslissingen of worden deze zelfs in hun plaats genomen. Deze manier van omgaan met ouderen beschouwen we als betuttelend en zelfs infantiliserend. Ondanks het feit dat we dit veelal doen vanuit goede intenties om zorg uit te drukken en communicatie te bevorderen, heeft het voornamelijk negatieve gevolgen voor het (mentaal en existentieel) welbevinden van ouderen.

Levensmoeheid bij ouderen: uitgeleefd of niet?
Charlotte Brys

“Waarom moet ik dat pilleke nog nemen?” of “Ze mogen mij hier komen halen”. Als zorgprofessional in de ouderenzorg kan dit bekend in de oren klinken. Een link met levensmoeheid kan gelegd worden. Maar is dit wel zo? Een bepekte maar niet onbelangrijke groep ouderen is levensmoe. Het is relevant om hier even bij stil te staan. Wat wordt er onder levensmoeheid verstaan? Wat zijn onderliggende oorzaken en risicofactoren? Welke signalen kunnen er (in)direct waargenomen worden? Hoe kan hierop gepast gereageerd worden en wat kan een aanpak zijn? Deze vragen worden beantwoord op basis van literatuur en praktijkervaringen. Een belangrijke vaststelling is dat een uniforme taal tussen zorgverleners, verder onderzoek rond het concept en een maatschappelijk debat zich opdringen.

Fa kruis, de kritische noot
Geert Messiaen

Anders kijken, andere vragen
Hans Reinders, Annemiek Stoopendaal & Myriam Martens

Dit artikel geeft inzicht in een nieuwe benadering van Onbegrepen Gedrag (OG) van bewoners in het verpleeghuis. Voorbeelden van OG zijn schelden, spugen, slaan en schoppen zonder directe verklaring. De term is afkomstig uit een Nederlands rapport uit 2013 van de toenmalige Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), dat verbetering van levenskwaliteit als de beste remedie ziet. OG lijkt immers te wijzen op een last die bewoners ervaren. OG vormt echter ook voor medebewoners, naasten, zorgverleners en zorgorganisaties een uitdaging. Het vraagt veel van zorgprofessionals, veel energie, tijd en dus ook geld.

Mantelzorg bij personen met dementie: een complex gegeven
Hilde Delameillieure & Herman Wauters

Over mantelzorg in het algemeen is reeds heel wat gezegd en geschreven, maar in deze bijdrage willen we het toch in het bijzonder hebben over mantelzorg bij personen met dementie. Het specifieke karakter van deze ziekte treft niet alleen de persoon met dementie zelf maar ook zijn meest nabije geliefden. Mantelzorgers blijven soms in de kou staan met hun beleving, aangezien (terecht) veel aandacht gaat naar de persoon met dementie zelf. Oog hebben voor mantelzorg behoort tot de professionaliteit van elke hulpverlener die te maken heeft met een dementieproces bij een van zijn cliënten.

Handboek Klinische Ouderenpsychologie: de kunst van het verleiden
Arjan Videler

Boekbespreking

Klinische aanpak van het multifactorieel delier bij ouderen
Koen Milisen & Jos Tournoy

De stand der wetenschap

De bankzitter
Koen Vandenborre

Anders gezegd

‘Deskundig begeleiden van ouderen’
Eva Leyten

Congresverslag