Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 3 nr. 2

18,00


SKU

SENIOR3-2

Jaargang

jrg. 3 nr. 2

Aantal pagina's

48

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

De oorlog is terug
Luc Van de Ven

Editoriaal

Palliatieve zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking: aandachtspunten en uitdagingen
Over betrokken zorg en zorg voor betrokkenheid
Karen De Meerleer

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Net als in de algemene bevolking is er sprake van een toegenomen levensverwachting en vergrijzing en bijgevolg een hogere prevalentie van ernstige ziektes en aandoeningen. De toegenomen deelname aan de maatschappij heeft als negatieve bijwerking dat sommigen meer risicogedrag (roken, alcohol,…) overnemen. Anderzijds, mede beïnvloed door de ernst van de verstandelijke beperking en bijkomende gezondheidsproblemen, vertoont een deel van deze doelgroep reeds op jongere leeftijd gezondheidsklachten die wijzen op vroegtijdige veroudering en een lagere levensverwachting in vergelijking met de algemene populatie. Daarnaast zijn er syndromen die gepaard gaan met specifieke gezondheidsrisico’s (het syndroom van Down, aangeboren metabole stoornissen, …).

Zorgen voor de mantelzorgers van een senior met kanker
Communicatie en permanente afstemming staan centraal
Leontien Jansen

In een vergrijzende populatie waarbij de professionele zorg steeds meer richting de ambulante setting en bijgevolg richting de thuissituatie evolueert, is de aanwezigheid van mantelzorg cruciaal. Echter wordt de zorg, zeker in het geval van de diagnose kanker, steeds intensiever en complexer, wat de kans op overbelasting van de mantelzorgers vergroot. Bestaande initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers richten zich meestal uitsluitend op de individuele mantelzorger. Maar het aantal individuele mantelzorgers daalt en meer en meer mantelzorgers zorgen in groep voor hun oudere hulpbehoevende naaste. In deze groepen dragen de verschillende leden op een evenwaardige, maar daarom niet altijd evenredige manier bij aan het zorgproces. De dynamieken in een mantelzorggroep zijn anders dan die in een familie waar één naaste centraal staat in de mantelzorg.

Fa kruis, de kritische noot
Dirk Doucet & Luc Van Gorp
Geert Messiaen

Leerboek Gerontologie
Lies Van Assche

Boekbespreking

Samen staan we sterker
Samana Duowerking verbindt mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers voor een warm sociaal contact
Ghislaine Luchtmeijer

Ziek zijn is een uitdaging voor iedereen. Het werpt drempels op om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, wat aanleiding kan geven tot eenzaamheid. Samana is een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers. Als vereniging is Samana erop gericht om mee te bouwen aan een warme samenleving waarin iedereen erbij hoort, ook de meest kwetsbaren.

Toegepaste innovatie in de ouderenzorg
Een case study
Tim van de Geijn, Nancy Gregoire & Ramon Daniëls

Het zorglandschap verandert voortdurend. Voor elke zorgorganisatie is het belangrijk om de ontwikkelingen goed te blijven volgen en nieuwe werkwijzen, producten of diensten te implementeren die voldoen aan de behoeften van cliënten en medewerkers. Snelle veranderingen in de ouderenzorg nopen ouderenzorgorganisaties tot beter worden in innoveren. De capaciteit van een organisatie en haar professionals om te innoveren wordt ook wel innovation readiness genoemd (Tidd & Bessant, 2009).

Mensenmaat: een pleidooi voor imperfectie
Johan Vancoillie

Boekbespreking

De pensionering: het zoeken naar continuïteit in verandering
Lies Van Assche

De stand der wetenschap