Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 2 nr. 3

18,00


SKU

SENIOR2-3

Jaargang

jrg. 2 nr. 3

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Op weg naar echte kwaliteitsvolle zorg
Luc Van de Ven

Editoriaal

Tellen en vertellen
Narratieve verantwoording in de langdurige zorg
Hans Reinders & Lydia Helwig Nazarowa

In deze bijdrage wordt een koerswijziging in het Nederlandse kwaliteitsbeleid beschreven die ook het dagelijkse werken aan kwaliteit in de ouderenzorg direct raakt. Kwaliteit wordt niet langer primair als uitkomstmaat maar als leerproces gezien, een ontwikkeling aangeduid met de term ‘tellen en vertellen’. Cijfers worden aangevuld met beelden en verhalen. Ook in Vlaanderen leven vragen bij een hardnekkig kwantificerend kwaliteitsbeleid belichaamd door systemen en instituten die inspecteren en aggregeren. In Nederland speelt de discussie over de ontwikkeling naar ‘tellen en vertellen’ op twee niveaus: het landelijke kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsbeleid in lokale zorginstellingen. In dit artikel zijn we vooral in het tweede geïnteresseerd, maar we gaan ook in op het eerste niveau. Dit betreft het bredere kader waarin werken aan zorgkwaliteit in de lokale zorginstelling zich voltrekt.

Het ACP+ project
Implementatie van het ACP+ programma ter ondersteuning van implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra
Joni Gilissen, Annelien Wendrich-van Dael, Lara Pivodic, Chris Gastmans, Robert Vander Stichele, Luc Deliens & Lieve Van den Block

Ondanks de toenemende mate aan wetenschappelijk bewijs over het nut van ‘Advance Care Planning’ (ACP) of vroegtijdige/voorafgaande zorgplanning, blijft het voor zorgverleners vaak onduidelijk hoe ACP nu precies optimaal georganiseerd kan worden in de praktijk van het woonzorgcentrum (WZC). Om hen hierin te ondersteunen gingen onderzoekers van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent), in samenwerking met het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven), op zoek naar een goede en duurzame manier om ACP succesvol te implementeren in deze context. Het volledige ACP+ project liep van september 2014 t.e.m. oktober 2020 en werd uitgevoerd in Vlaanderen.

Fa kruis, de kritische noot
An Wens
Karolien Selhorst/Saïda Sakali

Zijn cognitieve moeilijkheden gerelateerd aan verminderd welbevinden voor ouderen met dementie?
Enkele bevindingen uit psychologisch onderzoek in Vlaamse woonzorgcentra
Laura Dewitte & Jessie Dezutter

Sinds de millenniumwisseling is er een bemoedigende evolutie te merken in het wetenschappelijk onderzoek naar dementie: er is steeds meer aandacht voor de persoonlijke visie en ervaringen van mensen met dementie. Dit is belangrijk, omdat we een steeds groter wordende groep uit onze samenleving niet kunnen begrijpen zonder hen zelf aan het woord te laten. In het begin focuste dit onderzoek voornamelijk op de moeilijkheden die mensen met dementie ervaarden in hun dagelijkse leven. De laatste jaren gaan er echter steeds meer stemmen op om ook mogelijkheden en sterktes van personen met dementie in kaart te brengen en positief te stimuleren.

Dementie op jonge leeftijd
Kathleen Roten

Boekbespreking

Angst tijdens de coronalockdown
Jan Van den Stock

De stand der wetenschap

Cyriel
Lies Van Assche

Boekbespreking

D-SCOPE-detectiemethodiek voor kwetsbare ouderen
Een instrument voor detectie en toeleiding in zorgzame buurten
Daan Duppen, An-Sofie Smetcoren, Sylvia Hoens, Lise Switsers, Eva Dierckx, Liesbeth De Donder & D-SCOPE-consortium

Zolang mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven wonen is een wens van vele ouderen. Door preventief kwetsbaarheid op te sporen en aandacht te hebben voor het welbevinden en de sterktes van ouderen, kan vroegtijdig worden ingegrepen om tegemoet te komen aan deze wens. Om dit mogelijk te maken werd binnen het onderzoeksproject D-SCOPE 1) een preventieve detectie- en toeleidingsmethodiek bestaande uit zes stappen uitgewerkt met inbegrip van 2) het ‘kwetsbaarheidsbalansinstrument’, om de multidimensionele kwetsbaarheid, welbevinden en balancerende factoren van ouderen te meten. Deze twee realisaties maken preventief en proactief handelen mogelijk en zo willen we organisaties die werken aan zorgzame buurten ondersteunen bij het vroegtijdig detecteren van kwetsbare ouderen om hen toe te leiden naar gewenste zorg en ondersteuning. Dit artikel gaat dieper in op de achtergrond, ontwikkeling en het gebruik van deze D-SCOPE-methodiek om zo zorg- en welzijnsverstrekkers te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk.