Sofie Sergeant & Peter de Vries (red.)

Perspectieven op inclusief onderwijs

39,50


ISBN

978 94 6371 444 0

Aantal pagina's

342

Editie

2de, ongewijzigde druk

Bindwijze

softcover

Uitvoering

met kleurenafbeeldingen

Beschrijving

Dit boek wil beleidsmakers inspireren en leerkrachten ondersteunen om – in verbinding met alle actoren – werk te maken van inclusief onderwijs.

Als we spreken over inclusief onderwijs, dan hebben we het over mensenrechten: het recht op goed onderwijs, in de eigen nabije regio, met kinderen uit de buurt. Zijn we ons goed bewust van onze verantwoordelijkheid in onderwijs wetende dat segregatie in onderwijs vaak leidt tot segregatie in de rest van het leven? Een inclusieve school is namelijk geen einddoel, het is een middel om cultuur te beleven, om zich te ontplooien, om vriendschappen en sociale vaardigheden te ontwikkelen en om kennis op te doen. Inclusie gaat over rechtvaardigheid en over het lef hebben om samen te zoeken naar de sleutel om een kind te laten floreren in de eigen omgeving, nu en in de toekomst.

Inclusief onderwijs vraagt om een transformatie van ons huidige onderwijs: met ruimte voor samenwerking binnen en buiten de klas, met aandacht voor diverse perspectieven en complexiteit, lef, creatieve routes en onverwachte oplossingen.

Het gaat niet om inclusief, inclusiever, inclusiefst, maar om een ‘echt’ streven naar eerlijke samenwerking en inclusie. Nepparticipatie is wat vermeden moet worden: daarom zetten we ‘belonging’ in dit boek centraal. Er mogen zijn, is niet genoeg. Het gaat om erbij horen, van betekenis kunnen zijn.

Diverse stemmen weerklinken in het boek: kinderen, ouders, leraren en andere onderwijsprofessionals, onderzoekers, wetenschappers. We gaan hierbij de complexiteit van de realiteit niet uit de weg. De verschillende perspectieven schuren en nodigen de lezer uit om mee te stappen in de ongemakkelijkheid van deze realiteit en om verantwoordelijkheid op te nemen.

Sofie Sergeant is hogeschoolhoofddocent Burgerschap & Inclusie aan de Hogeschool Utrecht, verbonden aan het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek, en aan het Lectoraat Jeugd. Haar huidige onderzoeks- en onderwijsprojecten cirkelen voornamelijk rond het vraagstuk en de implementatie van inclusief onderwijs.
Peter de Vries is orthopedagoog en werkzaam als docent voor het Seminarium voor Orthopedagogiek, de masteropleiding van Hogeschool Utrecht.

Met bijdragen van: Teresa Aguiar, Silvia Alves, Simone Arts, Arthur Bakker, Cok Bakker, Mhairi C. Beaton, Joris Berkers, Nienke Broeren, Saar Callens, Dianne Cantali, Stijn Deckers, Elisabeth De Schauwer, Johan Devrome, Ivo Dokman, Emiel van Doorn, Max Douw, Tracy Edwards, Lani Florian, Gijs H. van Gemert, Linda Gijsen, Ria Goedhart, Caya de Graaf, Naomi Hof, Anouk van Hoogdalem-Bosma, Nienke Hoogerbrugge, Maartje ten Hooven-Radstaake, Joan & Geeske Hoogenboezem, Frederiek de Jong, Bert Jurling, Doortje Kal, Wilma Klaasen, Geke Klapwijk, Jacqueline Kool, Rachel Lofthouse, Floor van Loo, Niels Nederlof, Jan Nijhof, Carlijn Odijk-Bergmans, Bruno Oldeboom, Marjolein Olde Heuvel, Kees van Overveld, Eline Pollaert, Marian Popta, Ian Potter, Carlijn Poulino, Roanne, Manuela Sanches-Ferreira, Henriëtte Sandvoort, Beno Schraepen, Hans Schuman, Rowena Schut, Sofie Sergeant, Mónica Silveira-Maia, Jantien Smit, Jetta Spaanenburg, Mathilde Tempelman-Lam, Hanne Vandenbussche, Hanneke Visser-van Balen, Lydia Vlagsma, Peter de Vries (red.), Peter de Vries, Jana Vyrastekova en Marijke Welten

ISBN: 9789463714440

 

*** Tijdschrift Beter Begeleiden, recensie Engelien Houben-Feddema, 2 november 2023

Op pagina 53 staat: ‘Met de woorden die we kiezen, belichten we slechts een bepaald aspect van de werkelijkheid die we willen beschrijven en blijft veel onbenoemd.’ Dat geldt ook voor de woorden in deze recensie. Dit is een boek, waar ik steeds een hoofdstuk uit koos om te lezen. Veel sprak mij aan, zette mij aan het denken, soms las ik weer iets terug.
Eén van de auteurs, Doortje Kal, schrijft over ‘kwartiermaken’ voor inclusief onderwijs. Dit gaat over ruimte maken voor anders-zijn, het welkom heten van verschillen. De school wordt dan ‘een plek waar de ander anders kan zijn’ (pagina 324). Het gaat om erbij horen, gezien, gehoord en begrepen worden (…)
Na het lezen van het boek bedacht ik mij: als het gaat om het omgaan met diversiteit in een inclusieve omgeving, laten we dan samen met kind, ouders, leraar en andere betrokkenen in kaart brengen wat nodig is om tot leren te komen. Ik vind het waardevol dat in één boek zoveel verschillende perspectieven zijn samengebracht. Voor iedereen in het onderwijs is er wel iets uit te halen wat helpt en werkt!

*** Tijdschrift Beter Begeleiden, recensie Thieu Dollevoet, 27 februari 2024

Dit boek laat veel ‘stemmen’ aan het woord: kinderen, ouders, leraren en andere onderwijsprofessionals, onderzoekers en wetenschappers uit binnenland buitenland (Schotland, Engeland, Scandinavië en Australië). Het biedt enerzijds de mogelijkheid aan de lezer om zélf op zoek te gaan en relevante ideeën en praktijken te ontdekken, anderzijds kan het ook een ‘teveel’ oproepen. Het is daarom de kunst en kunde om met elkaar onderbouwde keuzes te maken én ruimschoots de tijd te hebben en te nemen om met elkaar gericht aan inclusie te werken. Het thema kent een lange historie en kent een duidelijk normatief perspectief. Daarom ligt er voor alle betrokkenen een duidelijk uitdaging om actief te worden en te blijven.

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview

E-book

Wilt u dit boek liever als e-book bestellen? Dan kan dat hier:

E-book ‘Perspectieven op inclusief onderwijs’