Hoofdredacteur: Jan van Balkom

OnderWijsTijd jrg. 3 nr. 4

18,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

SKU

OnderWijsTijd3-4

Jaargang

jrg. 3 nr. 4

Aantal pagina's

44

Uitvoering

full colour

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via onderwijstijd@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

We zoeken het lekker zelf uit!
Jan van Balkom

Editoriaal

Lezen op muziek
Jurriaan Klomp, Martina Iby & Marsha Bakker

In het voor Lezen op Muziek geschreven boek Ridder Mark wordt het verhaal gecombineerd met muziek, die ontwikkelaar Jurriaan Klomp speciaal daarvoor heeft geproduceerd. Het verhaal is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5, die klassikaal een hoofdstuk (luister)lezen ter bevordering van leesbeleving, leesontwikkeling en leesmotivatie. Ridder Mark wordt meegelezen met behulp van audiobestanden die via het digibord afgespeeld worden. De leerlingen lezen mee met de vertelstem waarbij de muziek zorgt voor extra beleving van het verhaal.

Krachtig en duurzaam leerzorgbeleid tot op de klasvloer
Els Tanghe & Wouter Schelfhout

Quasi alle scholen ondernemen acties op het vlak van leerzorg. Tegelijkertijd komen zowel van schoolleiders als van leerzorgondersteuners en leerkrachten reacties dat ze niet weten wie wat doet, wat van hen wordt verwacht, hoe ze leerzorgondersteuning in de praktijk moeten toepassen en wat nu weer de laatste richtlijnen zijn. Leerling en ouders ervaren daarentegen de ‘andere’ kant van die aanpak en gaan de verschillen tussen leerkrachten en leerzorgondersteuners aan onwil of onvermogen toeschrijven, of een weinig leerlinggerichte schoolvisie.

Het lerarentekort, pleidooi voor vakmanschap
Jacquelien Bulterman-Bos, Wim Meijer, Liesbeth Breek & Stefanie Marrevee

In het boek Het lerarentekort, pleidooi voor vakmanschap laat ik zien dat ons huidige systeem een lerarentekort uitlokt. Ons systeem institutionaliseert een scheiding tussen denken (kennis over onderwijs) en doen (handelen met leerlingen). Het vakmanschap, d.w.z. de kennis om op een goede manier met leerlingen te handelen, heeft ten onrechte een ondergeschikte plaats. Dit heeft het onderwijs in een negatieve spiraal gebracht.

Freinetonderwijs, een eigen wijze van onderwijs
Katrien Nijs

Door ideeën over de maatschappij te verbinden met het dagelijkse werk in hun klasgroepen ontwikkelen en perfectioneren freinetwerkers inmiddels al zo’n honderd jaar een weloverwogen pedagogiek. De pedagogische basisprincipes (de invarianten)1 krijgen door middel van de freinettechnieken vorm en inhoud. Door deze onderwijs- en opvoedkundige technieken wordt iedereen werkelijk erkend en gezien. Bij het leren met en van elkaar maken leerlingen en leerkrachten gebruik van ieders ervaringen, kennis en sterke punten. Elk kind kan meedoen, meedenken en meebeslissen. Iedereen telt en is echt nodig.

SCP/SWPBIS in Franstalig België
Caroline Deltour

Van de bestaande programma’s die gericht zijn op het verbeteren van het schoolklimaat, was de interesse voor School-Wide Positive Behavior Interventions and Supports (SWPBIS) en de effecten ervan aan het groeien wereldwijd en ook in Europa. SWPBIS werd al meer dan tien jaar gebruikt in Nederland, waar het onderwijssysteem vergelijkbaar is met dat van Franstalig België.

School-Wide Positive Behavior Support op Nederlandse basisscholen
Monique Nelen

In een longitudinale studie is onderzoek gedaan naar de implementatie en opbrengsten van SWPBS op 66 Nederlandse basisscholen. Gedurende drie jaar werden data verzameld over de mate van implementatie van SWPBS (gemeten met de TFI en de SET) en schooluitkomsten (sociale veiligheid, gedragsincidenten en het aantal leerlingen dat extra ondersteuning kreeg). Na drie jaar hadden de scholen meer elementen van SWPBS weten te realiseren in de school. Er was een afname zichtbaar van het percentage leerlingen dat aangaf dat er onveilige plekken in of rond de school waren. Scholen die erin slaagden om SWPBS vlot te implementeren, zagen dat het welbevinden van de leerlingen toenam en het aantal gedragsincidenten afnam.

Is een hoger advies altijd beter?
Wendy Mouw

Leerlingen moeten steeds meer. Waar het vroeger voldoende was om ‘gewoon goed je best te doen’, verwachten we nu van leerlingen dat ze naast hun schoolwerk een baantje hebben, mantelzorgen, topsporten, ondernemend zijn en al dan niet meer. Uiteraard moeten leerlingen al deze inspanning documenteren zodat ze goed beslagen ten ijs komen op matchingsgesprekken in het vervolgonderwijs, op hospiteeravonden, intakes op de opleiding, honoursprograms en decentrale selecties. Waarbij we als ouders, leerkrachten, mentoren en de maatschappij als geheel verwachten dat de leerling altijd streeft naar het hoogst haalbare…

Krachtig kleuteronderwijs
Joeri Sterckx

Hoe kan ik als professional mijn kleuters medeontwerper maken van een thema? We horen en lezen heel veel rond motivatie verhogen, onze kleuters inspraak geven. Maar hoe kan je dit realiseren?