Hoofdredacteur: Jan van Balkom

OnderWijsTijd jrg. 3 nr. 3

18,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

SKU

OnderWijsTijd3-3

Jaargang

jrg. 3 nr. 3

Aantal pagina's

44

Uitvoering

full colour

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via onderwijstijd@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Sterke schouders
Jan van Balkom

Editoriaal

Tutoring in het basisonderwijs
Linda van den Bergh & Mariken van Roosmalen-Noppen

Tutoring is een van de meest effectieve interventies om leerachterstanden aan te pakken. Het is het bieden van korte, gestructureerde, intensieve begeleiding aan leerlingen die een achterstand hebben op bepaalde gebieden. Tutoring is een van de aanpakken waarvoor de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ingezet kunnen worden, met als doel het verkleinen van de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen tijdens de lockdowns door COVID-19.

Verschil tussen hoogintelligent en hoogbegaafd
Carl D’hondt & Hilde Van Rossen

In het begaafdheidsonderzoek werd er lange tijd geen onderscheid gemaakt tussen hoogintelligent en hoogbegaafd. Deze begrippen worden ook nu nog vaak als synoniemen gebruikt, hoewel sommige auteurs erop aandringen om een duidelijk onderscheid te maken tussen beide.

Een reflectie-instrument voor teamteachers
Aron Decuyper, Hanne Tack, Bénédicte Vanblaere, Mathea Simons & Ruben Vanderlinde

Teamteaching – twee of meer leraren die samenwerken en gedeeld verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les of lessenreeks – kende de afgelopen twintig jaar een groeiende populariteit. Teamteaching blijkt namelijk verschillende voordelen te hebben, zowel voor leerlingen als voor leraren. Wanneer hun leraren aan teamteaching doen, voelen leerlingen zich beter ondersteund en ervaren zij rijkere en gevarieerdere lessen met meer interactie. Onderzoek wijst ook op belangrijke voordelen voor leraren: zij kunnen hun expertise met elkaar delen, ervaren meer professionele en persoonlijke groei en voelen zich minder geïsoleerd.

Beweegstimulering en sociale cohesie
Nina Bartelink, Ruben Walravens & Dave Van Kann

Het basisonderwijs vormt een cruciale context waarbinnen leerlingen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Dit geldt zowel op cognitief vlak, als op sociaal, fysiek en mentaal vlak. Er spelen tal van maatschappelijke uitdagingen, waar het onderwijsveld een rol van betekenis in speelt. De dagelijkse praktijk op school wordt dan ook overspoeld met kansen, mogelijkheden en verzoeken. Hoe maak je daar keuzes in? Wat is nu een kansrijk initiatief en wanneer word je er echt beter van? Belangrijke vraagstukken waar weinig tot geen begeleiding in gegeven wordt en de bal telkens bij het onderwijs ligt.

Perspectieven op inclusief onderwijs
Sofie Sergeant

Als we spreken over inclusief onderwijs, dan hebben we het over mensenrechten: het recht op goed onderwijs, in de eigen nabije regio, met kinderen uit de buurt. Zijn we ons goed bewust van onze verantwoordelijkheid in onderwijs wetende dat segregatie in onderwijs vaak leidt tot segregatie in de rest van het leven? Inclusie gaat over rechtvaardigheid en over het lef hebben om samen te zoeken naar de sleutel om een kind te laten floreren in de eigen omgeving, nu en in de toekomst.

Effectief lesgeven
Frederiek Weeda

De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster met 485 kinderen uit de Beemster en Purmerend, scoort goed in het gepubliceerde onderzoek van de Onderwijsinspectie. Inspecteurs bezochten drie tot vijf lessen op 198 willekeurige basisscholen met de vraag: ‘Wordt hier effectief lesgegeven?’

Het belang van goed kunnen begrijpend lezen
Kees Vernooy

Het belang van goed kunnen begrijpend lezen is groot, zowel voor de leerlingen als de samenleving. Vanwege het belang om leerlingen vaardig met teksten te leren omgaan, is het niet vreemd dat begrijpend lezen als de belangrijkste eenentwintigste-eeuwse vaardigheid wordt gezien (zie o.a. Snow 2014). Bovendien is goed leren lezen voor leerlingen een mensenrecht!

Verhalen in alle talen
Karen Reekmans, Karlijn Schilders, Hailie Deferm & Cleo Geys

Meertalige kinderen leren zich beter uitdrukken in het Nederlands, als we ouders verleiden om meer voor te lezen, zelfs als ze dit niet in het Nederlands doen. Trap ik een open deur in of stuit deze stelling je tegen de borst? Ondanks de vele leerrijke onderzoeksresultaten over het valideren van thuistalen ervaren heel wat (toekomstige) leraren en (meertalige) ouders meertaligheid nog steeds als een hindernis voor de leerkansen van leerlingen. Het lijkt wel of we alle waardevolle inspanningen ten spijt, toch ter plaatse blijven trappen.