Hoofdredacteur: Jan van Balkom

OnderWijsTijd jrg. 3 nr. 1

18,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

SKU

OnderWijsTijd3-1

Jaargang

jrg. 3 nr. 1

Aantal pagina's

44

Uitvoering

full colour

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via onderwijstijd@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Leesmotivatie stimuleren
Annabelle Hoogakker

In Nederland merken veel scholen een daling in het leesplezier bij kinderen. Kinderen met een intrinsieke leesmotivatie, die veel lezen in hun vrije tijd, hebben meer kans om hoog te scoren in de domeinen woordenschat, leesbegrip, basisvaardigheden taal, technisch lezen en spelling. Kinderen die weinig lezen, zonder intrinsieke motivatie, hebben minder kans om in deze domeinen hoog te scoren.

(Met) autisme in de knel
Suzanne Agterberg-Rouwhorst

Heel veel kinderen met autisme lopen vast in het onderwijs. Volwassenen met autisme lukt het vaak niet om werk te vinden of te houden. Mensen met autisme raken bovengemiddeld vaak overspannen of krijgen een depressie.

Executieve functies ontwikkelen in het kleuteronderwijs
Manon Arts & Yvonne van Oers-de Bruijn

Onderwijsteams willen dolgraag aan de slag met executieve functies, maar vaak blijft het een containerbegrip. Simpel gezegd zijn executieve functies uitvoerende functies in het brein die je gedrag, gedachten en gevoelens in goede banen leiden. Ja interessant, maar wat nu? En hoe past dat binnen de onderwijsvisie? Welke materialen heb ik hiervoor nodig? Kan ik dit ook toepassen bij kleuters? En hoe kan ik het monitoren? Het antwoord op deze vragen is gemakkelijker dan je denkt. Het kleuteronderwijs is namelijk executieve functies. Hier liggen de kansen omdat het brein op deze leeftijd nog enorm kneedbaar is.

Moeilijk verstaanbaar gedrag in de klas
Gijs H. van Gemert

In dit artikel schrijft Van Gemert over ‘moeilijk verstaanbaar gedrag in de klas’ en doet hij recht aan de complexiteit van elke (soms schijnbaar lineaire eenvoudige) werkelijkheid. Daarin zoekt hij naar woorden om die complexiteit te vatten. Er is vertraging nodig om de dynamiek in de klas beter te verstaan, en om samen richting positieve verandering te kunnen werken.

Dyspraxie
Ophélie A. Desmet, Tania Gevaert & Karolien Oyen

Developmental Coordination Disorder (DCD), ook wel bekend als ‘dyspraxie’, wordt nog te vaak over het hoofd gezien of verkeerd gediagnosticeerd. Onderzoekers schatten dat zo’n 5 tot 6% van de schoolgaande jeugd DCD heeft, maar weinig leerkrachten en hulpverleners zijn opgeleid om deze leerlingen te herkennen en te helpen. Dit artikel belicht kenmerken en behoeften van kinderen met DCD of dyspraxie en biedt suggesties rond hoe we deze kinderen kunnen helpen in hun talentontwikkeling.

Korczak en inclusie
Arie de Bruin & Edith de Bruin

Sinds 2015 kennen we zowel in Nederland als in België passend onderwijs dat voor meer inclusie moet zorgen. Leerlingen met beperkingen moeten ook op reguliere scholen terecht kunnen. Maar dat wil nog niet echt vlotten. In dit artikel vormt het gedachtegoed van Janusz Korczak het uitgangspunt om passend onderwijs mogelijk te maken. De kern is niet dat wij het kind passend maken, maar dat wij zorgen voor passend onderwijs waarin het kind kan zijn wie het is en zich kan ontwikkelen. Onderwijs waarin elk kind tot zijn recht kan komen. We moeten naar inclusief onderwijs, terwijl het aantal leerlingen dat naar het buitengewoon of speciaal onderwijs gaat zowel in België als in Nederland juist toeneemt.

Het essentiële gesprek tussen leraren en ouders
Annemiek Broersen & Geke Klapwijk

Het is een goede gewoonte dat leraren en ouders met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkeling van hun leerling en kind. Voor de betrokken kinderen is dit een essentieel gesprek. Vanuit school en gezin nemen leraren en ouders in ieder gesprek hun eigen geschiedenis en context mee. Niet per se bewust laten leraren en ouders zich daarbij leiden door basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie, voor zichzelf en voor hun leerling en kind.

Consultatieve leerlingbegeleiding
Wim Meijer

Aandacht voor individuele leerlingen is goed voor de kinderen, maar draagt het ook bij aan onderwijsverbetering? In dit artikel zullen we deze vraag beantwoorden met een ja, mits. Dat doen we door duidelijk te maken dat consultatieve leerlingbegeleiding – anders dan de naam misschien doet vermoeden – bedoeld is om leerkrachten te steunen die in hun klas verbeteringen doorvoeren waar deze leerlingen van profiteren.