Hoofdredacteur: Jan van Balkom

OnderWijsTijd jrg. 1 nr. 4. Thema: corona

18,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

SKU

OnderWijsTijd1-4

Jaargang

jrg. 1 nr. 4

Aantal pagina's

44

Uitvoering

full colour

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via onderwijstijd@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Leren lezen op afstand
Brigitte de Kok, Moniek Schaars, Larike van Bronkhorst & Luce Claessens

In februari 2021 verscheen het adviesrapport van het onderzoeksproject ‘Afstandsonderwijs ten tijde van corona. Wat kunnen we leren?’. Vier onderwijskundig onderzoekers van de Universiteit van Utrecht zochten aan de hand van ervaringen van meer dan veertig leerkrachten uit het basisonderwijs antwoord op de vraag hoe leesonderwijs op afstand werd vormgegeven tijdens de scholensluiting van 16 maart tot 25 april 2020. Voor deze thema-uitgave van tijdschrift OnderWijsTijd geven de onderzoekers een samenvatting van hun bevindingen met speciale aandacht voor hoe we lering kunnen trekken uit de ervaringen en inzichten van de leerkrachten tijdens noodgedwongen afstandsonderwijs.

Impact coronavirus in het voortgezet onderwijs
Louise Rijk & William Buys

In dit artikel wordt beschreven hoe de COVID-19-pandemie invloed heeft gehad op leerlingen en docenten op het ROER College Schöndeln te Roermond. Vanuit de literatuur en ook vanuit het onderzoek op school komen zowel de zorgen van leerlingen aan bod alsook de lichtpuntjes die gezien werden. Ook de bevindingen, zorgen en lichtpuntjes van docenten komen aan bod.

Afstandsonderwijs
Isabelle Diepstraten

Vanwege COVID-19 zijn scholen voor lange periodes gesloten geweest en hebben ze afstandsonderwijs verzorgd. ‘Kinderen lopen grote leerachterstanden op’, was wel de meest gehoorde speculatieve uitspraak over het afstandsonderwijs. Dat is makkelijk gezegd, maar het zou mooi zijn als we aan corona een genuanceerdere blik op ‘leerachterstand’ overhouden. Welke positieve lessen kunnen we trekken als we de onderzoeksresultaten bekijken?

Van ‘werken’ naar ‘meer lezen’
Hanneke van der Geest & Stan Put

Op de Montessorischool De Boog in Nieuw-Vennep waren leerlingen vooral aan het ‘doen’, zo bleek na een interne audit van het eigen schoolbestuur. Een omslag van ‘werken’ naar ‘meer leren’ was gewenst. Samen met OnderwijsAdvies is de school daarop een leertraject ‘Impact op Leren’ gestart. We spreken met Daisy Walburg, intern begeleider op Montessorischool De Boog en onderwijsadviseur Marije Buiting, adviseur bij OnderwijsAdvies, over de impact van dit traject.

Schoolkeuze maken tijdens de coronacrisis
Koen Mattheeuws

Ook in coronatijd opende in België het centraal aanmeldingsregister (CAR). Hier melden leerlingen van het zesde leerjaar zich aan bij een secundaire school. Maar waren leerlingen en ouders onder de heersende omstandigheden klaar om tegen dan een doordachte schoolkeuze te maken? Waar moesten ze de correcte informatie halen in tijden zonder opendeurdagen of ontmoetingsmogelijkheden? Wat hebben we geleerd van die tijd waarin alles moeilijk was?

Zeven vragen over motivatie bij pubers in tijden van corona
Yvonne van Sark & Huub Nelis

Jongeren bevinden zich in hun formatieve fase, die unieke levensfase waarin je je identiteit ontwikkelt. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Dat zijn klassieke vragen die dan belangrijk worden en waar jongeren steeds meer een antwoord op kunnen formuleren aan de hand van ervaringen die ze opdoen en de reflectie daarover. Tegelijk maken ze ook levensbepalende keuzes qua vervolgopleiding en beroep. Ook daarbij is er steeds die vraag: wat motiveert mij? Voor de meeste tieners is het best lastig om daar antwoord op te kunnen geven. Dit artikel beantwoordt zeven vragen over motivatie bij pubers in tijden van corona.

Activerend hybride onderwijs
Els Tanghe & Wouter Schelfhout

Corona is nog steeds aanwezig en zal waarschijnlijk deel blijven uitmaken van de rondwarende collectie virussen. Alarmbellen gaan af wanneer een leerling (vermoedelijk) besmet is: iedereen wil koste wat het kost vermijden dat deze leerling anderen aansteekt. Dit betekent dus ook: ‘onderwijs op afstand’. Dit gegeven en een blijvende nood aan mogelijk preventieve maatregelen kunnen ook in de toekomst nog leiden tot ‘afstand houden’. Hierin zitten twee elementen vervat, namelijk de organisatie van het onderwijs zelf en het feit dat dit als vervanging geldt van het normale gegeven, namelijk ‘contactonderwijs’. We gaan op beide sporen graag dieper in.

Samen-werken in coronatijd
Mariette Haasen & Jacqueline van Swet

Werken scholen voor voortgezet onderwijs samen met externe partners als zij geconfronteerd worden met problematiek buiten hun eigen deskundigheid? Maakten scholen in coronatijd gebruik van de specifieke expertise van externe partners? Wij vroegen directeuren, leraren en externe partners naar hun praktijkervaringen.

Wijzer door reflectie
Ietje Pauw, Michelle Gemmink & Anne Looijenga

De coronacrisis heeft veel van leraren gevraagd, niet alleen wat betreft het leren van nieuwe kennis en vaardigheden van digitaal lesgeven, maar ook wat betreft het welzijn van leraren. Dat laatste is mede afhankelijk van de veerkracht van de leraar. Veerkrachtige leraren herstellen snel na uitdagende of lastige situaties, zoals de coronacrisis, en ze bloeien op zowel professioneel als persoonlijk. Veerkracht is, naast zelfsturing, excellentie en wijsheid, een van de vier aspecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van een leraar.