Wied Ruijssenaars & Cécile Ruijssenaars-Elshoff

EHBI 2.0 – Eerste Hulp Bij Instructie

19,50


ISBN

978 94 6371 467 9

Aantal pagina's

49 print + 74 pagina's download via QR

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

hardcover wire-o

Uitvoering

tweekleurendruk

Beschrijving

Elke onderwijsprofessional die betrokken is bij instructie in de basisvaardigheden lezen, spellen en rekenen/wiskunde, zal altijd en telkens opnieuw drie vragen moeten kunnen beantwoorden:

  1. Om welke kennis gaat het bij deze leerinhoud, deze taak of dit probleem?
  2. Wat is de kwaliteit van de beschikbare voorkennis of gewenste nieuwe kennis?
  3. Hoe is via instructie de optimale kwaliteit van die kennis te bereiken?

Deze vragen gelden binnen elke onderwijsvisie, voor iedere methode en op alle onderwijsniveaus.

De auteurs bieden in EHBI 2.0 een denkkader om de drie centrale vragen te beantwoorden. Het is geschikt om naar het didactisch handelen te kijken, naar de gebruikte lesmethoden, maar ook naar opvallende leerprestaties. De inhoud van EHBI 2.0 verdient een belangrijke plaats binnen elke opleiding voor onderwijsprofessionals, zowel voor degenen die het onderwijs daadwerkelijk geven, als voor begeleiders en gedragsdeskundigen die vanuit hetzelfde kader dezelfde taal moeten spreken. Twaalf QR-codes bevatten meer dan zeventig pagina’s uitleg, vragenlijsten, definities en referenties.

N.B. De QR-codes linken naar de website van Dyslexie Centraal. Per abuis zijn de eerste zes codes weliswaar identiek, maar linken vervolgens – met een extra klik – correct door naar de zes verschillende thema’s.

Prof. dr. Wied Ruijssenaars publiceerde tal van boeken en artikelen over leren, leerproblemen, diagnostiek en behandeling. Drs. Cécile Ruijssenaars-Elshoff is coauteur van de boeken Berekend! en Geregeld!, alsook van verschillende publicaties in vaktijdschriften.

In EHBI 2.0 baseren zij zich op eigen ervaring, onderzoek en actuele literatuur. In gesprekken met groepen vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk hebben zij het denkkader getoetst op duidelijkheid en toepasbaarheid. De reacties vanuit de praktijk zijn lovend en benadrukken de bruikbaarheid voor scholing en nascholing. Bovendien biedt EHBI 2.0 handvatten om in teams tot consensus te komen over de visie op het onderwijs in de basisvaardigheden. EHBI 2.0 dwingt tot nadenken!

ISBN: 9789463714679

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview