Martin Harlaar (red.)

De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?

34,90


E-Book
ISBN

978 94 6371 277 4

Aantal pagina's

320

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Moraal was sinds mensenheugenis het exclusieve domein van filosofie en theologie, totdat bioloog Charles Darwin in The Descent of Man (1871) als eerste opperde: ‘Elk dier dat met uitgesproken sociale instincten is toegerust (…) zou onvermijdelijk een moraal of geweten verwerven zodra zijn intellectuele vermogens even goed of bijna even goed ontwikkeld zouden zijn als die van de mens.’

Pas een eeuw later kwam het onderzoek naar moraal goed op gang in empirische wetenschapsdisciplines als biologie, ethologie, culturele antropologie, psychologie en neurowetenschappen. De getemde mens laat zien hoe ver de fascinerende inzichten die dat onderzoek al heeft opgeleverd, zijn doorgedrongen in Vlaanderen en Nederland.

Meer dan 140 bekende en onbekende personen met uiteenlopende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden laten in dit boek hun gedachten gaan over de vraag waar onze moraal vandaan komt. Primatoloog Frans de Waal wijdt aan deze centrale vraag een uitvoerig essay, terwijl schooldirecteur en expert radicalisering Karin Heremans een stem laat horen uit de multiculturele onderwijspraktijk.

Filosoof Guido Vanheeswijck en moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt geven niet alleen zelf antwoord op de vraag waar onze moraal vandaan komt, maar lazen alle bijdragen en schreven naar aanleiding daarvan een slotessay.

Martin Harlaar is freelance historicus. Van 2006 tot 2016 woonde hij in Antwerpen, waar hij zich intensief bezighield met de multiculturele samenleving. De laatste jaren heeft hij zich vooral verdiept in de rol van moraal in onze samenleving en het belang van onderwijs.

ISBN: 9789463712774

Deze uitgave kadert binnen het project ‘Grote Vragen’.


** Recensie Dagblad TROUW, Tanny Dobbelaar, 17 februari 2021:

De titel suggereert dat er ooit ongetemde mensen, zonder moraal bestonden. Met dat idee maakt Frans de Waal korte metten. In het leukste essay van dit boek schrijft De Waal hoezeer we misleid worden door de tegenstelling tussen de als wreed voorgestelde natuur en de als beschaafd menselijk voorgestelde moraal: precies de tegenstelling die in de titel zit verstopt.

*** Recensie Nederlands Dagblad, Piet H. de Jong, 19 februari 2021:

+ helder opgezet betoog
+ boeiende staalkaart aan meningen

Recensie Tijdschrift voor Compliance, prof. dr. E.D. Karssing, nr 3, juni 2021

Heel inspirerend omdat dit een geweldig mozaïek aan antwoorden opleverde, vanuit vele verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. Zeker geen doorwrochte analyses, maar wel heel frisse inkijkjes in de denkwereld van allerlei mensen.

 

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Preview

Video

Redacteur Martin Harlaar stelt zijn boek ‘De getemde mens’ voor: