Grote Vragen

Grote VragenGROTE VRAGEN

een uniek project

Onze maatschappij is de afgelopen decennia steeds diverser geworden en mensen lijken steeds minder de moeite te willen nemen om met elkaar in gesprek te gaan. Eind 2019 besloten de gelovige filosoof prof.dr. Guido Vanheeswijck (1955) en de niet-gelovige historicus Martin Harlaar (1956) om over de Grote Vragen van het leven gesprekken te organiseren tussen mensen met uiteenlopende achtergronden. Diversiteit & Dialoog stonden daarbij centraal.


Grote vraag 1:

De oorsprong van onze moraal

Grote vraag 2:

Woke-activisme

Grote vraag 3:

Het gender-experiment

Als eerste zou de vraag aan bod komen wat de oorsprong van onze moraal is.

In 2021 verscheen bij uitgeverij Gompel&Svacina het boek De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan? Ruim 140 mensen schreven een bijdrage. In samenwerking met het Vlaamse Humanistische Verbond en het Nederlandse VKMO-Katholiek Netwerk werden er – vanwege de coronapandemie – digitale dialooggesprekken georganiseerd. Plan was om zodra dat kon op vijf Vlaamse universiteiten een bijeenkomst te organiseren, steeds met een thema dat aansloot bij Diversiteit & Dialoog.

Er werd een symposium georganiseerd in de Universiteit Antwerpen dat plaatsvond op 19/03/2022.

Daar werd aandacht besteed aan het verschijnsel ‘woke’ dat sinds een aantal jaren aan een opmars bezig was. Harlaar schreef in 2021 een serie van drieëntwintig artikelen over woke-activisme en legde aan academici in binnen- en buitenland de vraag voor in hoeverre het vrije woord en de wetenschappelijke methode onder druk waren komen te staan als gevolg van dat activisme. Ruim twintig personen schreven een tekst die samen met de drieëntwintig artikelen werden gebundeld in het boek Ben ik wel woke genoeg? Een ontdekkingstocht door het land der Social Justice Warrios. Een groot aantal van de auteurs legde op verzoek van Harlaar hun tekst op video vast.

De westerse wereld lijkt in de greep te zijn van een grootschalig gender-experiment.

Er wordt steeds vaker verkondigd dat biologisch geslacht er niet echt toe doet en dat vooral iemands subjectief ervaren genderidentiteit telt. Dit blijkt in de praktijk voor het leven van mensen verstrekkende gevolgen te kunnen hebben.

In dit boek worden diverse aspecten van het gender-experiment belicht door (ervarings)deskundigen uit de Verenigde Staten, Ierland, Duitsland, België en Nederland.