Martin Harlaar (red.)

E-BOOK De getemde mens

20,00

Categorie:

Type

e-book

Aantal pagina's

320

Editie

nieuwe uitgave

Uitvoering

zwart-wit

SKU

EBOOK-2774

Categorie:

Beschrijving

Dit product is een digitaal boek in het formaat ePDF met watermerkbeveiliging. Uw e-mailadres wordt op de pagina’s als watermerk opgenomen.
Aangeschafte digitale boeken kunnen door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om onze digitale boeken te printen. 

Moraal was sinds mensenheugenis het exclusieve domein van filosofie en theologie, totdat bioloog Charles Darwin in The Descent of Man (1871) als eerste opperde: ‘Elk dier dat met uitgesproken sociale instincten is toegerust (…) zou onvermijdelijk een moraal of geweten verwerven zodra zijn intellectuele vermogens even goed of bijna even goed ontwikkeld zouden zijn als die van de mens.’

Pas een eeuw later kwam het onderzoek naar moraal goed op gang in empirische wetenschapsdisciplines als biologie, ethologie, culturele antropologie, psychologie en neurowetenschappen. De getemde mens laat zien hoe ver de fascinerende inzichten die dat onderzoek al heeft opgeleverd, zijn doorgedrongen in Vlaanderen en Nederland.

Meer dan 140 bekende en onbekende personen met uiteenlopende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden laten in dit boek hun gedachten gaan over de vraag waar onze moraal vandaan komt. Primatoloog Frans de Waal wijdt aan deze centrale vraag een uitvoerig essay, terwijl schooldirecteur en expert radicalisering Karin Heremans een stem laat horen uit de multiculturele onderwijspraktijk.

Filosoof Guido Vanheeswijck en moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt geven niet alleen zelf antwoord op de vraag waar onze moraal vandaan komt, maar lazen alle bijdragen en schreven naar aanleiding daarvan een slotessay.

Martin Harlaar is freelance historicus. Van 2006 tot 2016 woonde hij in Antwerpen, waar hij zich intensief bezighield met de multiculturele samenleving. De laatste jaren heeft hij zich vooral verdiept in de rol van moraal in onze samenleving en het belang van onderwijs.

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.