Bas L.G. Verdin

Auticorrectie. Een essay voor en door autisme over misinterpretatie, mentaliteit en maatschappij

24,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 095 4

Aantal pagina's

187

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Dat haast alle zogeheten standaardwerken over autisme van neurotypische hand zijn, lijkt niemand merkwaardig te vinden. Dat daarbij zelden gedachten uit autistische hoek zelf ontwikkeld worden, al evenmin. Toch is dit hetzelfde als wanneer boeken over de normale, en vooral normerende, mensen in de regel door personen met autisme geschreven werden, met dat verschil dat deze laatsten altijd al meer onder eerstgenoemde onderzoekspopulatie hebben geleefd/overleefd dan omgekeerd, willens nillens. Zo wordt autisme ingekapseld in een eenzijdig verhaal, dat – hoe mooi ook – bij nader inzien meer misverstanden de wereld instuurt dan goede verstandhoudingen. Voorliggend essay wil hiervoor een tegengewicht bieden, als basis voor een correcte perspectiefname, echte dialoog en rechtvaardige bejegening.

Dat de auteur zelf ook autisme “heeft”, maakt dat het niet alleen komt tot een corrigeren ván het standaardverhaal over autisme, en dus vóór (een beter begrip van) autisme, maar ook tot een verbeteren dóór dit isme. Het resultaat is dat de inhoud niet alleen anders is dan anders, maar vaak ook tegengesteld zelfs aan de gangbare interpretaties en algemene conventies die hen voeden, die op hun beurt in zekere zin autistischer blijken ingesteld te zijn dan het autisme zelf.

Ook naar de vorm is dit essay ongewoon, om de autistische denkstijl des te beter tot zijn recht te laten komen, het devies indachtig: beter een complexe gedachtegang dan een ontoereikende. Een denken dat zowel diep gaat als breed: van schijnbaar onbeduidende voorvallen in het dagelijkse leven over sluimerende mentaliteitsproblemen tot maatschappijkritische ontboezemingen. Zeg niet autisme genezen, maar autismegenese…

Bas L.G. Verdin is onafhankelijk filosoof, politicoloog, componerend musicus en ervaringsdeskundige in autisme. Eerder verscheen van hem Heavy Matters: A Treatise on Metal, Music and Society (2015). www.basverdin.com

 

*** Stichting Psychiatrie en Filosofie, Grote Van Helsdingenprijs:

“Het werk van Bas Verdin is kritisch, erudiet en geestig, en geschreven vanuit autistisch perspectief. De auteur weet overtuigend duidelijk te maken dat niet autisten lijden aan stereotypen, rituelen en gebrek aan empathie, maar juist de niet-autisten, oftewel de neurotypischen. Met talloze voorbeelden maakt hij duidelijk hoe ingewikkeld de maatschappij is gemaakt door en voor neurotypische mensen, die moeiteloos allerlei ongeschreven codes lijken te begrijpen. De stijl, woordkeuze en zinsbouw zijn uniek: de tekst is scherp, treffend, vernieuwend, en kent vele originele en relevante vergelijkingen en metaforen. De toon werkt herhaaldelijk op de lachspieren en tegelijk op het intellectuele begrip, het dwingt de lezer na te denken over zijn of haar eigen stijl, taal en denken. Daarbij blijft de boodschap overeind: het zijn de zogenaamde autisten die vaak gelijk hebben in hun logische, directe, concrete antwoorden en reacties, maar dit zelden krijgen. De auteur laat zien, met gebruikmaking van werk en gedachten van diverse klassieke filosofen, dat het neurotypische perspectief beperkt is: en de daarbij behorende communicatie nodeloos ingewikkeld, verwarrend en improductief. Verdin zet daarmee het gangbare idee dat autisten beperkt zijn en ‘normale’ mensen de waarheid in pacht hebben, op de kop.”

ISBN: 9789463710954

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview