Jan Vranken

Jan Vranken

Jan Vranken is emeritus gewoon hoogleraar sociologie aan de Universiteit Antwerpen, oprichter van het Onderzoekscentrum Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) en editor van de eerste negentien edities van het Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting.