Bruno Oldeboom

Bruno Oldeboom

Bruno Oldeboom is lerarenopleider en hogeschoolhoofddocent aan hogeschool Windesheim, en is ook promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn promotieonderzoek richt hij zich op de manier waarop Nederlandse lerarenopleidingen aanstaande leraren voorbereiden op de uitdagingen van klassenmanagement. In zijn rol als hogeschoolhoofddocent houdt hij zich bezig met didactische onderwerpen, zoals klassenmanagement en groepsdynamiek. Hij is werkzaam in een masteropleiding voor leraren lichamelijke opvoeding en daar is hij verantwoordelijk voor de integrale leerlijn. Tevens verzorgt hij trainingen voor lerarenopleiders met betrekking tot de didactiek van leren lesgeven.