Willy Bruggeman

Willy Bruggeman

Willy Bruggeman trad in 1961 toe tot de Koninklijke Rijkswachtschool en behaalde zijn licentie in de Criminologie (1970, Universiteit Gent) en zijn doctoraat in de Criminologie (1991, Vrije Universiteit Brussel). Van 1972 tot 1993 was hij verantwoordelijk voor verschillende functies bij de Belgische Rijkswacht en werd in 1993 regionaal commandant van de Rijkswacht voor Oost- en West-Vlaanderen in Gent.

In 1994 werd hij assistent-coördinator bij de Drugseenheid van Europol in Den Haag (Nederland) en werd plaatsvervangend directeur van Europol in 1999. In die hoedanigheid heeft hij intensief bijgedragen aan de intensivering van de internationale politiesamenwerking binnen de Schengenzone. Hij werkte ook als expert voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Van 2003 tot 2020 bekleedde hij als bijzonder geassocieerd hoogleraar de leerstoel politiewetenschappen aan het Benelux Universitair Centrum in Nederland en is hij voorzitter van de Belgische Federale Politieraad. In 2005 werd professor Bruggeman lid van Commissie Leemhuis, verantwoordelijk voor het advies over toekomstige hervormingen van de Nederlandse politie. Hij doceert ook aan het Nederlandse ID-centre (nationaal en internationaal) in Eindhoven.

Hij werd in 2011 door de Nederlandse koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, een onderscheiding voor zijn verdiensten op het gebied van internationale politiesamenwerking in het algemeen en de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder.

Hij werd aangesteld als academische expert door de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel.

Onder zijn redactie verscheen een bundeling van de resulterende aanbevelingen conclusies bij Gompel&Svacina. Recent is hij mede-auteur van het standaardwerk ‘Huiszoeking en beslag‘ en auteur van een handboek omtrent Identiteit. Dat laatste verscheen in de reeks Veiligheidsstudies, waar hij deel uit maakt van de redactie.

Publicaties