vaktherapie

Nascholingsdag voor behandelaren kind en jeugd

Affectregulatie door non-verbale interventietechnieken via beeld, muziek en lichaamstaal

Docente: Wijntje van der Ende

 

Doel

Feeling krijgen met het lichaam als instrument. Je maakt met je cliënt het affectregulatieproces effectief passend door middel van non-verbale interventietechnieken in gesprek en/of interactie via beeld en muziek.

Dagindeling

’s morgens uitleg van theorie en technieken, ’s middags toepassing

Programma

10.00 – Synchronisatie en spiegeling: het lichaam als voelend instrument

– Improvisatiecontinuüm: spanning optimaliseren voor herstel van epistemisch vertrouwen
– Interventiespectrum van mentaliseren
– Morfologische procesvoering op micro en macroniveau: aftasten, richting nemen, verdiepen, bestendigen, afronden

11.00 – Resonantie: onderscheid tijdgebaseerde en affectgebaseerde afstemming in lichaam en vormgeving

12.00 – Aspectencontinuüm beeld en muziek: graduele vormgerichte en expressiegerichte affectmodulatie

– Momenten creëren voor thematisering van lichaamstaal en vormgeving in het licht van actuele problematiek

13.00-13.30 Lunch

13.30 – Vanuit vignet uit het boek interactief improviseren met wisseling van rol therapeut/kind/ouder.

14.30 – In vivo waarnemend analyseren van patronen in lichaamssynchronisatie en aspecten van beeld en muziek

15.30 – Het uitbeelden van een eigen cliënt in taal, beeld of muziek. Met gebruik van de hulpschema’s een affectregulerende interventie uitvoeren.

16.30 – Afronding

 

Praktisch

  • Datum: vrijdag 10 februari van 10.00- 16.30 met een herhaling op 10 maart en 14 april 2023
  • Locatie: Praktijk voor Vaktherapie muziek en beeld. Bessenstraat 35, 7419CN Deventer
  • Aantal deelnemers: 2 tot 4 personen.
  • Accreditatie: wordt aangevraagd
  • Voorwaarden: werkzaam zijn als behandelaar en hoofdstuk 4, 6, 8, 9 en 10 van het boek lezen
  • Prijs: Ꞓ 165,- Incl. lunch.
  • Leidraad is het boek ‘Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek’.
  • Het boek kan online besteld worden bij uitgeverij Gompel&Svacina

→Inschrijving: per email naar infovaktherapie@gmail.com

Organisator

Wijntje van der Ende

Vaktherapeut muziek en beeldend auteur, gastdocent
Bessenstraat 35, 7419CN Deventer
Tel: 0031 (0)6 17434378

Download Flyer Affectregulatie