Stefan Ruysschaert

Stefan Ruysschaert

Stefan Ruysschaert heeft een economische vooropleiding genoten aan de UGent. Hij is adviseur bij de FOD Financiën en is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Daarnaast is hij o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur. Hij doceert aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit, het vak btw en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool van Odisee. Hij is ook plaatsvervangend lid van de stagecommissie van het BIBF.