Stefan Ruysschaert

53-De gemengde btw-belastingplichtige

34,00


E-Book
ISBN

978 94 6371 504 1

Aantal pagina's

115

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB), nr. 53

Beschrijving

In dit boek wordt vooreerst het onderscheid tussen een gedeeltelijke en een gemengde btw-belastingplichtige toegelicht. Daarna wordt de gemengde btwbelastingplichtige bestudeerd vanuit het uitoefenen van het recht op aftrek van de voorbelasting. Hierbij wordt telkens een onderscheid gemaakt naargelang de gemengde btw-belastingplichtige het recht op aftrek uitoefent volgens de regel van het algemeen verhoudingsgetal of volgens de regel van het werkelijk gebruik.

De bijzondere financieringsbronnen van gemengde btw-belastingplichtigen (lidgelden, inbrengen, giften, sponsoring, …) worden bestudeerd vanuit hun invloed op het recht op aftrek van de voorbelasting. Ook de herzieningen van de aftrek worden aan de hand van rekenvoorbeelden geïllustreerd, zowel bij de toepassing van het algemeen verhoudingsgetal als bij de toepassing van het werkelijk gebruik.

Ten slotte besteedt het boek bijzondere aandacht aan de invloed van subsidies op het recht op aftrek.

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de Universiteit Gent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften, databanken en boeken, en is onder meer redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur.

Reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB) – ISBN: 9789463715041

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Preview