Rik Verhulst

Rik Verhulst

Rik Verhulst is in wiskundige kringen bekend als auteur en coördinator van verschillende reeksen tekstboeken wiskunde voor het secundair onderwijs. In de context van wiskunde en onderwijs ook door zijn talrijke voordrachten op congressen en studiedagen en zijn artikels in diverse tijdschriften. Hij was leraar wiskunde aan het H. Pius X-instituut in Antwerpen en lector wiskunde aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij was lange tijd betrokken bij de nascholing van leerkrachten en de voorbereiding van leerlingen op de Internationale Wiskunde Olympiade. Hij is ook de auteur van In de ban van wiskunde, een populariserend werk over wiskunde in relatie tot cultuur, en van De zes hamerslagen van de westerse rationaliteit, een filosofisch-wetenschappelijk essay. Hij schreef recent ook het jeugdboek Avontuur op Corsica, een mini Da Vinci Code waarin ook de wiskunde een rol speelt.