Renée Reynders

Renée Reynders

Renée Reynders is als logopediste werkzaam bij logopediepraktijk Cura Linguae. Ze werkt vooral met volwassenen met neurogene spraak- en taalstoornissen. Ze volgde een stage neurocognitie in het Hôpital de la Salpêtrière in Parijs.