François Levrau

Waarom verloopt het samenleven soms zo moeizaam? Essays over ik, jij, wij en zij

34,50


ISBN

978 94 6371 318 4

Aantal pagina's

357

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Filosofiegewijs, nr. 11

Beschrijving

In het moderne samenleven kunnen relaties tussen mensen moeizaam verlopen. Mensen spreken elkaar niet aan of maken elkaar op sociale media grove verwijten. Ze lijken vooral met zichzelf bezig, hollen van hot naar her en voelen zich niet altijd op hun gemak met de multiculturele diversiteit. In twaalf essays schetst François Levrau een beeld van dit moderne samenleven, dat steeds meer gekenmerkt wordt door verzakelijking, consumptie, vluchtigheid, diversiteit en utiliteit.

De essays starten steeds vanuit een kernwoord, zoals wantrouwen, beleefdheid, liefde, geluk en multiculturalisme. Ze doen nadenken over wat er van burgers kan, mag en misschien ook wel moet worden verwacht. Vrijheid is de rode draad in het boek, maar steeds als onderdeel van een groter ideaal dat ook gelijkheid en solidariteit omvat.

De essays zijn kritisch, constructief en filosofisch. Ze snijden op een genuanceerde manier heikele thema’s aan. Ze zijn doorspekt met verwijzingen naar herkenbare dagelijkse situaties en passages uit de wereldliteratuur.

François Levrau is verbonden aan de UAntwerpen. Hij studeerde klinische psychologie, moraalwetenschappen en is doctor in de sociale wetenschappen.


“Dit boek is een verademing te midden van een klimaat van polarisering. François Levrau schrijft genuanceerd, toegankelijk en op een warme toon. Voortbordurend op sociologische, filosofische en poëtische teksten maakt hij in twaalf essays een indringende analyse van onze samenleving.” Prof. dr. Guido Vanheeswijck

“Bedachtzaam, erudiet en met een open geest beschrijft François Levrau onze samenleving. Hij heeft een bijzondere neus voor hoe mensen met elkaar omgaan en zijn essays nodigen uit om daar verder over na te denken. De thema’s die hij ter sprake brengt gaan ons allemaal aan. Zeer aanbevolen!” Prof. dr. Patrick Loobuyck

“De rode draad vormt het idee dat het klassieke liberalisme met zijn vrijheid van het individu wel degelijk ook sociaal kan zijn. In zijn cultuurkritiek verwerkt de auteur inzichten van vele filosofen en sociale wetenschappers alsmede fragmenten uit de wereldliteratuur. Boeiend en actueel voor wie dieper wil ingaan op hedendaagse sociale ongemakken.” – Jos Van Dijk, recensent NBD Biblion

ISBN: 9789463713184

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Voorwoord

Klik hier om het voorwoord bij het boek te lezen.

Preview

Video