Verschil moet er zijn. Liberale perspectieven op ongelijkheid

Fleur de Beaufort, Patrick van Schie & Marcel Wissenburg (red.)

Verschil moet er zijn. Liberale perspectieven op ongelijkheid

29,90

Categorie:

ISBN

978 94 6371 345 0

Aantal pagina's

250

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

TeldersStichting Geschriften, nr. 131

Categorie:

Beschrijving

Ongelijkheid wordt op allerlei terreinen nogal eens als probleem ervaren, maar hoe terecht is dat? En hoe kijken liberalen vanuit hun gedachtegoed tegen ongelijkheid aan? In de kern van het liberalisme zijn de waarden van keuzemogelijkheden (vrijheid) en het vermogen deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (autonomie) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gelijkheid is daarbij van belang voor zover het verwijst naar het fundamentele uitgangspunt dat de vrijheid en autonomie van iedereen van belang is en niet alleen van bepaalde groepen burgers.

In dit boek onderzoeken verschillende auteurs de mate van ongelijkheid op deelterreinen als inkomen en vermogen, gezondheidszorg, onderwijs, generaties, groepsidentiteit, sekseverschillen en toegang tot politieke macht. Daarnaast is er aandacht voor verschillen tussen stad en land, binnen Europa en op wereldschaal.

De verschillende studies van ongelijkheid tonen een fascinerend palet aan liberale kleuren met uiteenlopende probleemanalyses en oplossingen. Daarnaast illustreren ze ook consensus over de noodzaak van een genuanceerd oordeel: niet elke ongelijkheid is een probleem en niet elke gelijkheid is een zegen.

Fleur de Beaufort is wetenschappelijk medewerker bij de TeldersStichting.
Patrick van Schie is historicus en directeur van de TeldersStichting.
Marcel Wissenburg is hoogleraar Politieke Theorie en hoofd van de Afdeling Politicologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

De TeldersStichting is het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme, gelieerd aan de VVD. Op haar initiatief hebben de voornoemde redacteurs zich met de volgende auteurs gebogen over het thema ongelijkheid: prof. dr. Sebastiano Bavetta, prof. dr. Caspar van den Berg, prof. em. dr. Boudewijn Bouckaert, dr. Edwin van de Haar, prof. dr. Martin van Hees, drs. Maartje Schulz, dr. Alies Struijs, drs. Mark van de Velde en drs. Josse de Voogd.

ISBN: 9789463713450

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview