Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 5 nr. 1

18,00


Jaargang

jrg. 5 nr. 1

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Neem de pen ter hand!
Luc Van de Ven

Editoriaal

Hoezo eenzaam, ze is er toch nog?
Over eenzaamheid bij mantelzorgers van personen met dementie
Hilde Delameillieure & Herman Wauters

Bovenstaande uitspraak wordt dikwijls te pas en te onpas met een zekere vanzelfsprekendheid gebruikt in een zorgsituatie. Voornamelijk als de zorg wordt gedragen door de partner, een zoon of dochter van iemand met dementie. Het is die vanzelfsprekendheid waarmee goedbedoelde uitspraken gebracht worden, die mantelzorgers soms kwetst of waardoor ze zich schamen voor hun gevoelens.

Als tijd niet alle wonden heelt
70-plussers over hun ervaringen met seksueel geweld tijdens het leven
Anne Nobels

In 1996 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op om van de preventie van geweld een prioriteit te maken voor de volksgezondheid overal ter wereld. Sindsdien wordt geweld, met inbegrip van seksueel geweld, meer en meer beschouwd als een belangrijk maatschappelijk en juridisch probleem met een grote impact op de volksgezondheid. Onderzoek heeft reeds uitgebreid aangetoond dat seksueel geweld gelinkt is aan verschillende psychiatrische ziektebeelden zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, angst, verslaving, enzovoort. Het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Lancet noemde seksueel geweld in 2017 zelfs één van de belangrijkste bedreigingen voor onze mentale gezondheid.

Alle doelen gericht op doelgerichte zorg
Christel Geerts, Lotte Vanneste, Marilyn Veraart, Hanne Bossuyt & Patricia De Vriendt

In de praktijk zijn er heel wat visies en methodieken die tot doel hebben de kwaliteit van wonen en leven in de ouderenzorg en het ouderenbeleid te bevorderen. Ook in woonzorgcentra is er bijvoorbeeld naast de focus op kwalitatieve fysieke zorg steeds meer aandacht voor de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners. De toegenomen aandacht resulteert in een ruime variatie aan begrippen, concepten en methodieken. Deze benaderingen hebben in elk geval gemeen dat ze een andere soort zorg willen: een zorg op mensenmaat.

Mobiele zorg voor ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening in Vlaanderen
Bruggen bouwen tussen kennis en zorg
Koen Ponsaerts & Isaac Warlop

Vermaatschappelijking van zorg en psychiatrische mobiele teams zijn begrippen die binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie én de volwassenenpsychiatrie reeds langer in de geestelijke gezondheidszorg geïmplementeerd zijn. De ouderenpsychiatrie in Vlaanderen is betreft deze ontwikkelingen minder ver gevorderd, terwijl het voor de doelpopulatie van ouderen een interessante vorm van geestelijke gezondheidszorg kan zijn. Deze tekst is geschreven om aan de hand van eerder gepubliceerde literatuur en concrete casusvoorbeelden uit de eigen praktijk aan te tonen op welke manier dit geïmplementeerd kan worden binnen de ouderenpsychiatrie in Vlaanderen.

Vier het Leven (‘4hetleven’)
Zoë Junius & Sarah Merabai

Uit de praktijk

Fa kruis, de kritische noot
Geert Messiaen

Dichtbundel ‘Momentopnamen’
Evi Goris

Boekbespreking

Verdriet bij ouderen
Behandeling en begeleiding van droefheid, rouw en depressie
An Verbrugghe

Boekbespreking

De Blue Zones®: lang en gezond ouder worden
Charlotte Brys

De stand der wetenschap

Psychomotore symptomen bij depressie op hoge leeftijd: een miskende bewegingsstoornis
Margot Van Cauwenberge

De stand der wetenschap