Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 4 nr. 2 – themanummer jongdementie

18,00


SKU

SENIOR4-2

Jaargang

jrg. 4 nr. 2

Aantal pagina's

48

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Themanummer jongdementie
Luc Van de Ven

Editoriaal

Jongdementie door de doktersbril
Mathieu Vandenbulcke

Wat is jongdementie? Hoe vaak komt het voor? Wat zijn de oorzaken? En wat is het verschil tussen de ziekte van Alzheimer en frontotemporale degeneratie?

Fa kruis, de kritische noot
Hilde Lahaye
Geert Messiaen

Zorgcirkels Jongdementie
Een coöperatieve innovatie en uitnodiging tot betere geïntegreerde zorg
Kristel Denruyter & Bert Lambeir

De zoektocht naar manieren, werkvormen en samenwerkingen om enerzijds versnippering in zorg te vermijden, anderzijds efficiëntiewinsten voor zorgvragers, zorgaanbieders en subsidiërende overheden te boeken, wordt intensiever dan ooit opgepakt. Met de oprichting van Zorgcirkels Jongdementie werd reeds in 2016 een belangrijke stap gezet richting geïntegreerde zorg, specifiek voor personen met jongdementie en hun mantelzorgers.

Beeldvorming en omgang met personen met jongdementie
Hilde Delameillieure, Leentje Vanderniepen, Clarice De Cloedt, Karolien Huyghebaert & Kimberley Van Daele

Wat is het verschil in benadering tussen jonge mensen met dementie en oudere personen die aan de ziekte lijden? Op het eerste gezicht lijkt deze vraag overbodig, want reële verschillen in omgang tussen een jongere en oudere persoon met dementie zijn er niet. Wel bevindt de jonge persoon met dementie zich in een totaal andere fase van het leven. Een diagnose dementie is een ingrijpende gebeurtenis die maakt dat kennis en vaardigheden zullen afnemen. Daarmee is een verandering in verhoudingen en zekerheden binnen relaties onlosmakelijk verbonden. Dit heeft uiteraard gevolgen op verschillende levensdomeinen. Vanuit drie invalshoeken trachten we in deze bijdrage handvatten aan te reiken die inzicht geven in een toegankelijke manier van omgaan met de jonge persoon met dementie. Dit doen we aan de hand van ervaringen uit de praktijk.

Chaos in de bovenkamer
Lies Van Assche

Boekbespreking

Een kijkje binnen De Zonnebloem, een leefgroep voor jonge personen met dementie
Hilde Goris, Yves Minnoye, Karen Nijs & Margaux Thumas

Maandagochtend 8.30 uur, de deur van de Zonnebloem gaat open. De geur van koffie komt me tegemoet en een aantal bewoners begroeten me spontaan terwijl ze gezellig aan de ontbijttafel genieten van hun ontbijt. Eén dame, die me steevast ‘mevrouwtje’ noemt, geeft een complimentje en is verbaasd dat ik haar aanspreek met haar naam en haar ken.

Een klein voorbeeld van hoe dementie zich soms laat zien aan de oppervlakte, want een uitspraak die we vaak horen in de buitenwereld is: “Amai, zo een jonge mensen, je kan dat helemaal niet zien dat zij dementie hebben.” Laat het net ook zulke uitspraken zijn, die duidelijk maken dat er nog veel misverstanden, onontgonnen terrein en onbegrip bestaan rond het thema jongdementie.

Sociale cognitie en jongdementie
Jan Van den Stock

De stand der wetenschap

Niet bij de pakken neerzitten
Sven Lachaise

Anders gezegd