Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 3 nr. 1

18,00


SKU

SENIOR3-1

Jaargang

jrg. 3 nr. 1

Aantal pagina's

48

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Taboe en ouderen
Luc Van de Ven

Editoriaal

Frontotemporale lobdegeneratie en criminaliteit
Guy Lorent

Het bijzondere aan frontotemporale lobdegeneratie (FTLD) is dat de persoon zelf en zijn familie, vrienden en hulpverleners worden geconfronteerd met de moeilijkste neuropsychologische gevolgen van hersenschade. Dikwijls is er een gebrek aan ziekte-inzicht. Een impulscontrolestoornis is frequent aanwezig. Er is een geleidelijke afname van sociaal-cognitieve vaardigheden en van moreel besef. Voor de persoon zelf, voor zijn omgeving en voor de hulpverleners vraagt elk van deze gevolgen bijzondere inspanningen en betekent het een onvermijdelijk lijden. Dit lijden wordt nog intenser als persoon en omgeving geconfronteerd worden met handelingen die het toelaatbare overschrijden en die we als strafbaar beschouwen.

Hoe mensen met dementie aankijken tegen hun toekomst, het levenseinde en de zorg die zij ontvangen van anderen
Sascha Bolt, Jenny van der Steen, Chandni Khemai, Jos Schols, Sandra Zwakhalen & Judith Meijers

In de zorg voor mensen met dementie is het belangrijk om tijdig vooruit te kijken naar de toekomst en om in te spelen op diverse zorgbehoeften. Daarom is het gewenst om in een vroeg stadium al een palliatieve zorgbenadering toe te passen. In een palliatieve zorgbenadering is er aandacht voor individuele behoeften op fysiek, psychosociaal en spiritueel of existentieel vlak. Ook gesprekken over gewenste zorg in de toekomst en aan het levenseinde zijn een belangrijk onderdeel, evenals het betrekken van familie. Het perspectief van mensen met dementie zelf maakt het mogelijk de zorg beter af te stemmen op wat zij belangrijk vinden. Toch is er maar weinig onderzoek naar het perspectief van mensen met dementie zelf in relatie tot palliatieve zorg en gesprekken over toekomstige zorg en het levenseinde. In deze studie werden 18 mensen met dementie geïnterviewd. Zij deelden hun visie op de toekomst en het levenseinde, en hun gedachten over het ontvangen van zorg.

Fa kruis, de kritische noot
Karolien Selhorst

Oud, niet ‘out’ maar goud
Louis Heylen

Boekbespreking

Ouderenmis(be)handeling: praat erover!
Problematiek – prevalentie – aanpak

Lily De Clercq

Mis(be)handeling van ouderen is tot op vandaag, helaas, nog maar al te vaak een verdoken realiteit. Ondanks de geleverde inspanningen om het probleem aan te pakken, denk maar aan de oprichting van 1712 – de algemene hulplijn voor alle vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling – blijft het een problematiek waar nog heel wat taboe rond heerst, zowel bij de betrokkenen (ouderen én plegers), als bij de professionals.

Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen – Masterclass (BruccPro)
Valerie Goovaerts

De stand der wetenschap

Vergeten we iets bij Alzheimer?
Over de impact van een diagnose van de ziekte van Alzheimer op patiënt en mantelzorger
Charlotte Didier & Sebastiaan Engelborghs

Bamford en collega’s (2004) beschreven hoe bestaand onderzoek aantoont dat diagnosestelling van dementie complex is en dat de ervaringen van patiënten en mantelzorgers erg verschillend kunnen zijn. Binnen de dagelijkse klinische praktijk valt op dat het te horen krijgen van de diagnose van de ziekte van Alzheimer zeer uiteenlopende reacties uitlokt bij de betrokkenen. Er is niet enkel een verschil te zien tussen mensen, gezinnen of koppels, maar ook binnen gezinnen of koppels.

Wanneer zien we u terug?
Herman Dierickx

Boekbespreking