Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 2 nr. 2

18,00


SKU

SENIOR2-2

Jaargang

jrg. 2 nr. 2

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Naar een verhoogde deskundigheid
Luc Van de Ven

Editoriaal

Doodsangst bij ouderen. De rol van de behandelaar in de laatste levensfase
Quin van Dam

Ouderen worden in soms korte tijd met veel verschillende verliezen geconfronteerd. In de laatste levensfase rouwen zij in veel gevallen om het verlies van lichamelijke en cognitieve mogelijkheden, om het verlies van een partner, broer of zus, van vrienden of zelfs van een dierbaar huisdier. Daarnaast kunnen zij getroffen worden door de dood van een kind of een kleinkind. Ook de horizon van hun eigen sterven komt snel in zicht.

> Literatuurlijst

De heteroanamnese: een essentieel onderdeel van de dementiediagnostiek
Kathleen Roten

Dementie is een overkoepelende term voor een aantal neurologische aandoeningen, waarbij het belangrijkste symptoom een achteruitgang is van een of meerdere cognitieve functies ten opzichte van het premorbide niveau als gevolg van fysische, onomkeerbare veranderingen in het brein. Deze achteruitgang is vast te stellen aan de hand van een neuropsychologische evaluatie en heeft een significante impact op het dagelijks functioneren en de zelfredzaamheid van de betrokkene in die mate dat ze leidt tot bezorgdheid bij de betrokkene, een naaste of een zorgverlener.

> Literatuurlijst

Fa kruis, de kritische noot
Karolien Selhorst/Dirk De Wachter
Geert Messiaen

Oud, arm en huurder. Woon- en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen
Dirk Geldof

Boekbespreking

Ode aan kwetsbaarheid
Debby L. Gerritsen

Langdurige zorg ondersteunt mensen die vaak niet alleen op lichamelijk gebied kwetsbaar zijn, maar ook op psychisch en/of sociaal gebied. Als er op één gebied iets gebeurt, heeft dat meestal gevolgen voor andere gebieden. Dit maakt het heel ingewikkeld om hun welbevinden goed te ondersteunen. Naast de focus die er jaren heeft gelegen op problemen en beperkingen van kwetsbare mensen, is het belangrijk om te kijken naar wat iemand wel kan en wie iemand is. Denken vanuit een welbevindenperspectief kan niet alleen helpen om bij te dragen aan tevredenheid en geluk, maar ook om moeilijkheden zoals probleemgedrag aan te pakken. Daarbij gaat het niet alleen om het welbevinden van kwetsbare mensen en hun naasten, maar ook om het welbevinden en de behoeften van de professionals om hen heen. Werken aan welbevinden vraagt een persoonlijke investering in de zorgrelatie en daarmee ook kwetsbaarheid van zorgverleners.

> Literatuurlijst

Champagne voorkomt dementie, en andere remedies voor een beter geheugen
Marleen Finoulst

De stand der wetenschap

Het veranderingsproces van een passief gericht zorgmodel naar actief ‘wonen en leven’ in het woonzorgcentrum ten tijde van COVID-19
Nancy Claeys

Begin 2020 stond de woonzorgsector aan de start van een transitieperiode die tijd en ruimte zou bieden om zelf invulling te geven aan de omschakeling van een eerder passief gericht zorgmodel naar een actief model met de focus op ‘kwaliteitsvol wonen en leven’. Het in februari 2019 bekrachtigd woonzorgdecreet waarin duidelijk vooropgesteld wordt dat bewoners zoveel mogelijk de regie van het eigen leven moeten kunnen behouden, leidde ertoe dat er op dit vlak binnen de sector heel wat beweging op gang kwam (Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, 2019). Het aanbod aan conceptueel beschikbare kaders ter bevordering van het hanteren van geïntegreerde zorg op maat, kende hierdoor een exponentiële groei. Het werd na verloop van tijd zelfs behoorlijk moeilijk te selecteren tussen de modellen van aanpak om hiermee binnen de eigen voorziening zo snel mogelijk aan de slag te gaan.