Hoofdredacteurs: Anna M.T. Bosman & Stijn Vandevelde

OOP jrg. 60 (5)

18,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

E-Book
SKU

OOP60-5

Jaargang

jrg. 60 nr. 5

Aantal pagina's

52

Uitvoering

full colour

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via OOP@Spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Volgspot: Praten over druggebruik in de klas: doen of niet doen?
Stijn Vandevelde

School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS): voorkomen is beter dan genezen
Hedwig van Bakel & Frits Prins

SWPBS en leerresultaten. Een verkennend onderzoek naar de invloed van School-Wide Positive Behavior Support op Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen in Nederlandse basisscholen
Monique J.M. Nelen, William M. van der Veld, Anita M. Blonk, Eddie Denessen & Ron H.J. Scholte

School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak die zich richt op het creëren van een veilige leeromgeving. Onderzoek toont aan dat door een betrouwbare invoering van SWPBS gedragsproblemen afnemen en het schoolklimaat verbetert. Buitenlands onderzoek naar de effecten van SWPBS op leerresultaten laat wisselende uitkomsten zien. Doel van deze studie was het verkennen van de invloed van de mate van SWPBS-implementatie op de leerresultaten op basisscholen in Nederland. Gedurende drie opeenvolgende schooljaren zijn er op 66 Nederlandse basisscholen, die SWPBS implementeerden, data verzameld over de mate van SWPBS-implementatie en Cito LOVS-groepsvaardigheidsscores voor Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen. Als gevolg van een wisseling in de Cito LOVS-versie en het feit dat veel scholen niet de benodigde data voor elk meetmoment aanleverden, waren er weinig data om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden. Op basis van de beschikbare data was er geen relatie zichtbaar tussen SWPBS-implementatie en leerresultaten. In de discussie gaan we in op datagestuurd werken in SWPBS-scholen.

School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) op de Ambelt
Marieke Jonker-Buiting & Joke Kamstra

Gezinsondersteuning in een diverse gemeenschap: de rol van sleutelfiguren
Sofie Vindevogel & Fien van Wolvelaer

Sleutelfiguren blijken een belangrijke rol te vervullen bij het ondersteunen van gezinnen met een migratieachtergrond, maar er is weinig gedocumenteerd over de ondersteuningsfuncties die deze informele steunfiguren opnemen en hoe ze zich situeren in het zorgcontinuüm. Deze scoping review is bedoeld om de theorieontwikkeling rond informele gezinsondersteuning mee te onderbouwen en de nexus tussen informele en formele gezinsondersteuning te versterken. Op basis van een thematische analyse van 14 geselecteerde publicaties in de periode 2015-2019 ontrafelt dit artikel de unieke positie van sleutelfiguren bij het verbinden van gezinnen met gevestigde ondersteuningsdiensten, maar benadrukt het ook de noodzaak om van een systeemgebaseerde naar een gemeenschapsgebaseerde aanpak te evolueren bij het bieden van gezinsondersteuning in een diverse samenleving.

Ingezonden reactie
Anneloes Overvelde & Ria Nijhuis-van der Sanden

Reactie op ingezonden brief van SchrijvenNL
Freek Turlings

Boekbespreking ‘De Keizer en de Pauw’
Anna M.T. Bosman