Hoofdredactie: Anna M.T. Bosman & Stijn Vandevelde

OOP – ABO 2024

99,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: , ,

Omvang

4 nummers per jaar

Aantal pagina's

56 blz. per nummer

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: , ,

Beschrijving

Het tijdschrift Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk fungeert als een brug tussen de praktijk en theorievorming in het domein van de orthopedagogiek. De redactie streeft ernaar artikelen te plaatsen over theorievorming, empirisch onderzoek naar de waarde en bruikbaarheid van behandelingen, diagnostische methoden, theoretische modellen, overzichten van theoretisch en empirisch onderzoek, beschrijvingen en evaluaties van werkmethoden en over historische aspecten van de orthopedagogische theorie en praktijk. Het tijdschrift biedt echter niet alleen ruimte aan artikelen, ook neemt de redactie graag commentaar van lezers, rapportages en boekbesprekingen op.

NIEUW: Vanaf 2024 wordt het tijdschrift uitgegeven in samenwerking met Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen – VVO !

ISSN: 2211-6273

Website: www.orthopedagogiek.eu


Hoofdredactie
Prof. dr. Anna M.T. Bosman
Radboud Universiteit – Fac. Sociale wetenschappen
Postbus 9104 – NL-6500 HE Nijmegen
Tel.: 0031 (0)24 3612129
Mail: redactie@orthopedagogiek.eu

Prof. dr. Stijn Vandevelde
Universiteit Gent – Vakgroep Orthopedagogiek
Henri Dunantlaan 2 – B-9000 Gent
Tel.: 0032 (0)9 3310307
Mail: redactie@orthopedagogiek.eu

Redactie
Prof. dr. A.M.T. Bosman (hoofdredacteur), prof. dr. H.J.A. van Bakel, dr. A. de Boer, dr. J. De Maeyer, dr. N. Frielink, prof. dr. J. Vanderfaeillie, prof. dr. S. Vandevelde (hoofdredacteur), drs. H. Wieberdink, prof. dr. J.M.A.M. Janssens (voorzitter), prof. dr. K.P. van den Bos, prof. dr. P. Ghesquière, prof. dr. E. Knorth, prof. dr. H. van Luit, drs. F.J. Prins, prof. dr. A.J.J.M. Ruijssenaars

Redactie VVO
Tom Demeulenaere, Leen De Neve, Ilse Hertoghe, Saskia Rigolle, Hadewych Schepens, Lies Taghon

Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen – VVO
Gyselstraat 107, B-9100 Sint-Niklaas
vvo@vzwvvo.freshservice.com

Lid worden van VVO? Registreer via www.vvo.be.
Lidgeld 2024: € 75,- inclusief tijdschrift (studenten € 40,-)


Abonneren
Gompel&Svacina Abonneeservice
Postbus 105, NL-2400 AC Alphen aan den Rijn
Tel. NL: 0031 (0)172476085
Tel. BE: 0032 (0)25888745
E-mail: OOP@Spabonneeservice.nl

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: maart, juni, september en december.

Een abonnement omvat de papieren versie plus digitale toegang tot het volledige archief (sinds 2019, zie tabblad: ‘digitaal lezen’).

Abonneren kan door een e-mail te sturen naar OOP@Spabonneeservice.nl, met vermelding OOP + jaar. U ontvangt daarna een factuur. Bestaande abonnees krijgen jaarlijks automatisch een uitnodiging tot betaling toegezonden. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en gelden voor de lopende jaargang (m.i.v. de reeds verschenen nummers van die jaargang). Daarna wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd. Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang.

Abonnementsprijs voor één jaargang:
√ Inbegrepen: btw, verzending in de Benelux en gratis toegang tot het digitale archief (sinds 2019) via tablet of smartphone of webbrowser)
(Verzending buiten Benelux: + €27,- verzendkost)
− privépersonen: € 69,-
− studenten: € 59,-
− groepen: € 59,- (vanaf 5 abonnementen)
− professionals: € 99,-
VVO-leden krijgen het tijdschrift vanaf 2024 gratis toegestuurd (inbegrepen in het lidgeld).

Een los nummer kost € 18,- + € 4,95 verzending.

Een abonnement aanvragen kan via OOP@Spabonneeservice.nl of door het formulier in te vullen via de bovenstaande knop “Abonneren”.
Een los nummer bestellen kan eveneens via OOP@Spabonneeservice.nl.

Abonneren


Digitaal lezen

 

Lees het tijdschrift nu ook online op uw computer. INLOGGEN KLIK HIER

Het tijdschrift kan ook digitaal op een tablet of smartphone gelezen worden met de ‘Tijdschriftenmandapp’.

Hoe?

 • Ga naar iTunes of Google Play store en zoek de app Tijdschriftenmand.
 • Download en installeer de app.

Voor iOS: https://itunes.apple.com/nl/app/tijdschriftenmand/id919499193?mt=8
Voor android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nowmedia.emagazine2.spabonneeservice

Abonnees kunnen in de Tijdschriftenmand-app of online inloggen met hun klantnummer (niet: e-mailadres) en wachtwoord. Het wachtwoord ontvangt u automatisch per e-mail zodra uw abonnement is geregistreerd. (De afzender van deze e-mail met wachtwoord is gens@spabonneeservice.nl. Kijk desgevallend ook uw reclame- of spammap na.)

Inloggegevens vergeten? Mail naar: gens@spabonneeservice.nl

Artikel publiceren

Wil u graag een artikel schrijven voor het tijdschrift?
U kunt de auteursrichtlijnen hieronder terugvinden.


Het tijdschrift Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk wil een brug zijn tussen theorie en praktijk in het brede domein van de orthopedagogiek. Dat betekent dat artikelen geplaatst worden over theorievorming en theoretische modellen, empirisch onderzoek naar waarde en bruikbaarheid van behandelingen en diagnostische methoden, historische aspecten van de orthopedagogiek, orthodidactiek, praktijkvoorbeelden van opvoeding en onderwijs en beleidszaken.

Het lezerspubliek verschilt in achtergrond en ervaring. Veel praktijkwerkers lezen het tijdschrift vanuit een interesse die de dagelijkse praktijk overstijgt en grenst aan wetenschappelijke belangstelling. Een andere lezersgroep wordt gevormd door wetenschappers met belangstelling voor de praktijk waartoe deze wetenschap dient en waaruit zij voortkomt. Aan auteurs die voor ons tijdschrift schrijven, wordt gevraagd om bij het schrijven een breed publiek voor ogen te houden, zonder dat zij hiervoor concessies doen aan de eisen, die aan een wetenschappelijke publicatie mogen worden gesteld. Anderzijds dienen auteurs die schrijven over de praktijk en/of het beleid rekening te houden met het van oudsher wetenschappelijk niveau van dit tijdschrift: praktijk dient de wetenschap, wetenschap dient de praktijk.

De redactie sluit zich voor de wetenschappelijke artikelen aan bij de heersende traditie van de collegiale toetsing of peer review om de wetenschappelijke aard van de bijdragen te waarborgen.


Aanlevering van een wetenschappelijk artikel

De volgende punten in deze volgorde aanhouden:

Titelpagina (een voorbeeld staat in de bijlage aan het eind van dit document):

 • Titel + ondertitel
 • Samenvatting + kernwoorden, max. 350 woorden
 • Over de auteur(s)
 • Praktijklessen

Tekst (volgt meteen op het voorgaande)

 • Inleiding
  • evt. Subparagraaf 1
  • evt. Subparagraaf 2, etc.
 • Methode
  • Participanten, respondenten, deelnemers
  • Materiaal
  • Procedure
 • Resultaten
  • evt. Subparagraaf 1
  • evt. Subparagraaf 2, etc.
 • Conclusie of Discussie
  • evt. Subparagraaf 1
  • evt. Subparagraaf 2, etc.
 • Eventueel noten
 • Literatuur
 • Eventueel Appendix

Inhoud

 • Houd de titel bij voorkeur kort en bondig, een ondertitel is toegestaan.
 • De namen van de auteur(s) worden weergegeven door de voor- en achternaam.
 • De samenvatting is bij voorkeur niet langer dan 300 woorden en bevat ten minste de relevantie van het onderzoek voor de praktijk.
 • De praktijklessen betreffen nieuwe inzichten, tips, conclusies die voor de praktijk relevant zijn.
 • De inleiding bevat de achtergrond die tot de vraagstelling of hypothese heeft geleid, waarbij alle beweringen door literatuur wordt ondersteund. De inleiding wordt afgerond met de probleemstelling.
 • De methode bestaat meestal uit drie onderdelen die in volgorde zoals boven beschreven worden afgehandeld. Een beschrijving van de mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek komt eerst. Dan volgt een beschrijving van het gebruikte materiaal (vragenlijsten of experimenteel materiaal, etc.). Ten slotte wordt in de procedure beschreven hoe het onderzoek is verlopen.
 • De resultatenparagraaf beschrijft op statistische verantwoorde wijze hoe de hypothesen getoetst of vraagstellingen onderzocht zijn.
 • De conclusie of discussie begint met een samenvatting van de resultaten in het licht van de probleemstelling zoals geformuleerd aan het einde van de inleiding. Vervolgens worden deze naar een hoger plan getrokken door op de bevindingen te reflecteren
 • Eventuele noten worden spaarzaam gebruikt voor iets dat niet noodzakelijk is of te storend zou zijn om in de lopende tekst toe te voegen.
 • De gebruikte literatuur wordt weergegeven in een alfabetisch gerangschikte lijst volgens APA-stijl (American Psychological Association, 5e editie). Zie voorbeelden hieronder.
 • Het ‘over de auteur(s)’ omvat functie(s), werkomgeving(en), evt. opleiding(en) en het e-mailadres van de auteurs.

De volgorde waarin de onderdelen in het manuscript aan de orde komen, zijn vrijwel gelijk aan dat van een empirisch artikel. Alleen het methode- en resultatendeel wordt vervangen door een middenstuk.

Inhoud

 • Geef in de inleiding duidelijk aan welk probleem centraal staat.
 • De verhandeling, het middenstuk, is consequent in opbouw. Onderzoeksgegevens, praktijkervaringen en literatuurgegevens ondersteunen het betoog.
 • Onder het kopje conclusie en/of discussie wordt teruggekomen op hetgeen in de probleemstelling is gesteld en wordt op de belangrijkste bevindingen gereflecteerd.

Vormgeving

 • De omvang is beperkt tot 6000 woorden, inclusief samenvatting, noten en literatuurlijst (alleen in overleg worden langere artikelen geaccepteerd).
 • Verwerk grafieken, tabellen, figuren etc. zo mogelijk in de tekst. Elk Grafiek, Tabel, etc. dient genummerd te worden (Tabel 1, Tabel 2, etc. Grafiek 1, Grafiek 2, etc.). Plaats tabellen en grafieken in de tekst en verwijs in de tekst naar Tabel 1 of Grafiek 3.
 • Lever de tekst zo plat mogelijk aan. Alleen cursief, vet, super- en/of subschrift is toegestaan. Voor opsommingen geldt:
  • gebruik het (–) teken als ‘neutraal’ opsomteken
  • na de opsomming een witregel
  • opsommingen met korte zinnen of één woord: beginnen met kleine letter, eindigen zonder leesteken, alleen de laatste zin eindigen met een punt
  • bij opsomming binnen een opsomming consequent een ander indelingsteken gebruiken
 • Ga bij de verdeling van de hoofdparagrafen bij voorkeur niet verder dan een indeling met één subparagraaf.
 • Gebruik regelafstand 1
 • Gebruik de spelling volgens het Groene Boekje.

Beeldmateriaal

Met ‘Beeldmateriaal’ bedoelen we: Figuren, Schema’s en Foto’s. Naast de kopij met de hierin geplaatste beelden, ontvangen we de beelden ook graag in een aparte file. Deze moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Geen zogenaamde ‘clipart’ dat van Word afkomstig is. Dit is ongeschikt voor drukwerk.
 • Figuren en schema’s als PDF-bestand. (Mag eventueel ook een PDF zijn van het Word-bestand van het artikel.)
 • Foto’s als JPEG of TIFF bestand (300 dpi voor een kleine foto, en 600 dpi voor een bladvullende foto)

Literatuurlijst

Deze wordt samengesteld op basis van de APA-normen, 7de editie: www.apa.org. Met uitzondering van de alfabetisering op achternamen met voorvoegsels van de eerste auteur. De voorvoegsels van, de, van der, ‘t komen na de initialen, waardoor ‘de Leeuw’ onder de L wordt geschaard.

De meest voorkomende referenties en hun APA-weergave zijn:

Tijdschriftartikelen
Garvey, W.D. & Griffith, B.C. (1971). Scientific communication: Its role in the conduct of research and the creation of knowledge. American Psychologist, 26, 349-362.

Boek
Ruijssenaars, A.J.J.M. (1992). Rekenproblemen. Rotterdam: Leminiscaat.

Artikel in boek
Drenth, P.J.D. (1970). Sociale en ethische aspecten van het testgebruik. In P.J.D. Drenth, P.J. Willems & Ch.J. de Wolff (red.), Bedrijfspsychologie: onderzoek en evaluatie (pp. 114-127). Deventer: Kluwer.

Referenties in de tekst

De 7de editie van de APA-handleiding schrijft voor dat bij 2 auteurs beiden altijd genoemd worden. Daarentegen worden 3 of meer auteurs vanaf de eerste keer meteen afgekort tot Auteur et al. (jaar).

Verzending en communicatie

Stuur uw bijdrage, opgemaakt in Word, per e-mail aan de hoofdredacteur. Wetenschappelijke artikelen zijn onderworpen aan peer review. Ze worden ter beoordeling voorgelegd aan minstens twee redactieleden. Praktijkbijdragen mogen worden bezorgd aan de redactie van VVO. De redactie streeft ernaar om u binnen een maand te laten weten of de bijdrage kan worden geplaatst.

Inzending wetenschappelijke bijdrage: redactie@orthopedagogiek.eu
Inzending praktijkbijdrage: vvo@vzwvvo.freshservice.com

Bij acceptatie van het artikel krijgen de auteurs een drukproef ter controle. Het verdient aanbeveling het artikel vóór inzending zeer nauwkeurig samen te stellen, want inhoudelijke correcties kunnen na de drukproef technisch niet meer worden verwerkt. Er kunnen uitsluitend zetfouten gecorrigeerd worden.


Voorbeeld van de eerste of titelpagina van een wetenschappelijk artikel

De Cito-spellingtoets
Onze bezwaren nader toegelicht

Anna M.T. Bosman & José L.M. Schraven

Samenvatting

In deze reactie op de Wijs (2010) van het vorige nummer van dit tijdschrift bespreken wij nogmaals onze bedenkingen ten aanzien van de keuze van het Cito om een meerkeuzetoetsvorm op te nemen in het nieuwe Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS) als maat voor spellingvaardigheid. Op basis van de samenvatting van het oorspronkelijke empirische onderzoek laten we zien dat er wel degelijk grote problemen zijn met de validiteit van de Cito-spellingtoets. Ook de stelling van het Cito dat er passieve spellingkennis gemeten moet worden, middels de meerkeuzetoetsvorm, wordt kritisch beschouwd.
Kernwoorden: spelling, gestandaardiseerde testen, betrouwbaarheid, validiteit

Over de auteurs

Prof. dr. Anna M.T. Bosman is hoogleraar bij het Behavioural Science Institute en de sectie Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling van de Radboud Universiteit Nijmegen. E-mail: a.bosman@pwo.ru.nl.
Drs. José L.M. Schraven is orthopedagoog en methodiekontwikkelaar bij TGM, Zuthpen. E-mail: tgm@planet.nl.

Inkijkexemplaar