Hoofdredacteur: Jan van Balkom

OnderWijsTijd jrg. 4 nr. 1

18,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Jaargang

jrg. 4 nr. 1

Aantal pagina's

44

Uitvoering

full colour

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via onderwijstijd@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

“Eigenlijk weten we alles al (zo’n beetje)…”
Jan van Balkom

Editoriaal

Ouder-kindrelaties in de residentiële jeugdhulp
Kim Bastaits

Had jij al eens een kind in de klas dat tijdelijk niet meer bij zijn ouders thuis kon wonen? Heb je al ervaring met leerlingen die in de residentiële jeugdhulp verblijven? En hoe ging je in die situatie als (zorg)leerkracht om met de ouder-kindrelatie?

Een wetenschapper voor de klas én samen vakmanschap ontwikkelen
Wim Meijer en Jacquelien Bulterman in gesprek

In het OnderWijsTijd-nummer van oktober-december 2023 reageerden enkele auteurs op het boek van Bulterman (2023) over het lerarentekort. Haar pleidooi voor vakmanschap vond weerklank. Met de metafoor van de hoogleraar voor de klas benadrukt zij onder meer het belang van tacit knowledge die leraren werkenderwijs verwerven.

Betekent AI het einde van het (vreemde)taalonderwijs?
Katrien Dewaele

Eind november 2022 veroorzaakte een simpele tweet bijzonder veel deining. Met deze tweet stuurde Sam Altman (CEO van OpenAI) ChatGPT de wereld in. Het betekende het begin van een schokgolf, niet in het minst in die sectoren waarin taal een belangrijke rol speelt.

Spelling met sensomotorische ondersteuning
Esther den Doelder & Lucie Van Mierlo

Om tot correct spellen te komen heeft het kind niet enkel intensief spellingonderwijs nodig maar ook een stabiele en brede basis. Cognitie, leren en automatisering zijn de algemene ‘basisblokken’ om tot leren te komen. Daarnaast zijn ook een degelijke taalbasis (taalvorm en taalaanbod), schrijfmotoriek en schrijfplezier noodzakelijk om een stabiele spelling blokkentoren te kunnen bouwen. Door de integratie van sensomotoriek (woorden bouwen met blokken) binnen de spellingmethodiek wordt er sterk ingezet op de leerwinst voor elk kind. Het is immers ons doel om voor alle kinderen een toegankelijke werkmethode te creëren.

Impact op leren verhogen
Gerd Beckers, Ludo Heylen & Joost Maes

In november 2023 kwamen vijftien scholen luisteren naar het verhaal van KaBOT. Het is de eerste dag van een tweedaagse vorming die nu al voor de vijfde keer georganiseerd wordt, telkens met veel enthousiasme bij de deelnemers. Maar wat maakt het verhaal van KaBOT zo uniek?

Een krachtige leeromgeving voor elke leerling
Els Tanghe & Tom Smits

Het observeren van de eigen onderwijspraktijk vormt een waardevol vertrekpunt. Dat kan door middel van de observatiewijzer binnenklasdifferentiatie en de bijhorende gespreksleidraad, die Tom Smits en Els Tanghe naar aanleiding van hun onderzoek uit 2013-2015 en 2023 ontwikkelden. De toolbox met werkvormen voor binnenklasdifferentiatie en de toolbox diversiteitscompetenties kunnen bijkomende inspiratie bieden.

Naar een genderbewuste school
Els De Latter & Liselotte Vandenbussche

Willen we voluit JA zeggen tegen gelijke kansen voor elk kind, dan moeten we dringend werk maken van een genderbewuste opvoeding. Het wil niet zeggen dat er geen verschil meer mag bestaan, maar je mag de minieme verschillen niet uitvergroten of voortdurend onbewust benadrukken, en je kan het best met kinderen bewust spreken over keuzes, ongelijkheid, eerlijk en niet eerlijk.

Naar een school zonder ongezonde stress
Marije Kesselring & Ellen Braakhekke

Veel jongeren wijzen school aan als grootste stressbron in hun leven. Een deel van de jongeren ervaart zelfs zoveel stress dat ze tijdelijk of langdurig niet naar school gaan. Binnen het project Mentaal Kapitaal slaan jongeren, ouders en professionals uit Nederland de handen ineen voor een school zonder ongezonde stress. Dit artikel geeft een overzicht van de bevindingen uit een focusgroepstudie waarin de volgende vraag centraal stond: wat zijn succesfactoren, knelpunten én oplossingsrichtingen in (de samenwerking in) de ondersteuning bij schoolgerelateerde problemen zoals schoolstress en schoolverzuim?