Hoofdredacteur: Jan van Balkom

OnderWijsTijd jrg. 2 nr. 3

18,00

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

SKU

OnderWijsTijd2-3

Jaargang

jrg. 2 nr. 3

Aantal pagina's

44

Uitvoering

full colour

Beschikbaarheid: Uitverkocht Categorieën: ,

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via onderwijstijd@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Het belang van goed klassenmanagement
Kees Vernooij

De manier waarop de leraar haar klas managet en controleert, speelt een belangrijke rol bij het versterken van het leren van de leerlingen (Moradi 2020). Veel internationaal onderzoek toont aan dat een goed klassenmanagement een voorwaarde voor goed onderwijs is.

Aandacht voor sensitiviteit in educatieve opleidingen
Marianne den Otter, Katinka de Croon, Carol van Zuijlen & Anouke Bakx

Nu alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, groeit de interesse voor ‘omgaan met prikkels’ en voor mensen die ‘opeens’ minder goed tegen prikkels lijken te kunnen. Of gaat het hier misschien over mensen die (hoog)gevoelig zijn voor (te) veel prikkels uit de omgeving en daar nu achter komen?1 Sinds kort is er ook vanuit de wetenschap meer aandacht voor hoogsensitiviteit: meer inzichten in wat het is en hoe het werkt, kan helpend zijn om het welbevinden en presteren van hoogsensitieve personen te vergroten. Dit vraagt om sensitieve professionals. En juist dat is een mooi aanknopingspunt voor het onderwijs.

TaalOntwikkelingsStoornis (TOS)
Bernadette Sanders

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een hardnekkige en onzichtbare handicap die veel gevolgen kan hebben voor de algehele ontwikkeling van de leerling. Een vroege signalering is daarom van groot belang om de gevolgen van een TOS te beperken. Hoe uit deze problematiek zich? Wat zijn de hulpvragen van het kind en wat kan men bieden in de klas? Ieder kind met een taalontwikkelingsstoornis is uniek. In elke klas van ongeveer dertig kinderen zitten gemiddeld twee kinderen met een TOS.

Jongens en onderpresteren
Ophélie A. Desmet & Karolien Oyen

Ondanks een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek naar onderpresteren bij hoogbegaafde leerlingen is er weinig bekend over hoe onderpresteren zich ontwikkelt. Jongens maken twee tot drie keer meer kans op onderpresteren dan meisjes (OESO, 2015). Onderzoek toont aan dat onderpresteren bij jongens gezien wordt conform de genderverwachtingen, omdat leraren jongens minder hoog inschatten dan meisjes (Jones & Myhill, 2004).

Professionele identiteitsontwikkeling bij pabo-studenten
Evelyne Meens, Ketaki Diwan, Anne K. Reitz, Christina Meyers & Anouke Bakx

Het lerarentekort in het basisonderwijs in Nederland is een hardnekkig probleem. In 2027 zal het lerarentekort in het primair onderwijs zijn opgelopen tot elfduizend fulltime banen (CBS, 2020). Dit tekort groeit, omdat leerkrachten het onderwijs verlaten vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd en vanwege andere banen met minder werkdruk of meer doorgroeimogelijkheden. Immers, dit tekort wordt niet door de startende leerkrachten gecompenseerd. Een ander probleem is dat de instromers van de pabo-opleidingen na hun afstuderen besluiten toch geen leerkracht te worden (Rots, Aelterman & Devos, 2014) of binnen enkele jaren uitvallen (Day & Gu, 2010); na drie jaar heeft ongeveer 15% het beroep reeds verlaten (Kennisrotonde, 2020).

Vredesopvoeding in de basisschool
Roger Boonen

Het onderwijs in dienst van de vrede heeft tot doel om de kinderen in de basisschool in staat te stellen om door hun inzichten, attitudes en handelswijzen de vrede – in eerste instantie de ‘innerlijke’ vrede of ‘teVREDEnheid’ in zichzelf – te bevorderen. Bij vredesopvoeding in de basisschool wordt uitgegaan van belevingen in microsituaties uit de onmiddellijke omgeving van de kinderen om geleidelijk aan te komen tot een ruimere problematiek i.v.m. oorlogssituaties, militarisme, atoomwapens enz.

Autismevriendelijke bejegening in de klas
Josine van Boxmeer

Gelukkig wordt de kennis over hoe autisme zich uit, steeds verder verspreid. Het zijn soms juist de teruggetrokken, verlegen leerlingen die nooit te laat komen en altijd braaf hun huiswerk maken. Zeker wanneer het gaat om de uitingsvorm van autisme bij meisjes. Ook in die gevallen zouden alle alarmbellen moeten afgaan. Alarmbellen die je zeggen: ‘Kijk en luister goed naar deze leerling, schenk haar iedere les weer een glimlach die vertelt: tussen alle bombarie in deze klas, zie ik ook jou.’

Rekengesprekken voeren, hoe leer je dat?
Jarise Kaskens

Begin van dit jaar promoveerde Jarise Kaskens op een promotieonderzoek dat was gericht op de invloed van leerling- en leerkrachtfactoren op de rekenontwikkeling van leerlingen (Kaskens, 2022). De interventie die bij twee van de vier studies is ingezet, betreft een professionaliseringsprogramma en oefening in rekengespreksvoering. Dit artikel richt zich op de relaties tussen de interventie en de effecten ervan op leerkrachtfactoren. Wat zijn de werkzame principes van professionalisering van leerkrachten met het oog op kwalitatief goed en afgestemd rekenwiskunde-onderwijs?